Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Energijske lastnosti stavb: SIST EN ISO 52018-1:2017 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 52018-1:2017, Energijske lastnosti stavb – Kazalniki delnih zahtev EPB, povezanih z bilanco toplotne energije in lastnostmi stavbnega tkiva – 1. del: Pregled možnosti (ISO 52018-1:2017)

 

Nabor standardov za oceno EPB v svojih izhodnih podatkih ustvarja veliko število skupnih in delnih kazalnikov EPB, ki jih je mogoče uporabiti za različne namene. Ta dokument obravnava uporabo kot zahtevo delnih kazalnikov EPB v zvezi s stavbnim tkivom in bilanco toplotne energije stavbe. Vidiki bilance toplotne energije se navezujejo tako na potrebe po ogrevanju in hlajenju kot na temperature v nekontroliranih pogojih, zlasti v povezavi s pregrevanjem ali prehladnimi notranjimi temperaturami. Ta dokument omogoča tako zasebnikom kot zakonodajalcem (in vsem zainteresiranim stranem, ki sodelujejo v regulativnem postopku), da uporabijo te podatke za različne namene (nadaljnja obdelava).

Ta dokument vsebuje standardizirane preglednice za strukturiran in pregleden opis možnosti, ki jih je treba izbrati glede na splošne zahteve EPB. Preglednice niso omejevalne, tako da je mogoče zakonodajo povsem prilagoditi.

OPOMBA: Preglednica 1 v uvodu prikazuje relativni položaj tega dokumenta znotraj nabora standardov EPB v kontekstu modularne strukture, kot je opredeljena v standardu ISO 52000-1.