Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Energijske lastnosti stavb: SIST EN ISO 52003-1:2017 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 52003-1:2017, Energijske lastnosti stavb – Kazalniki, zahteve, opredelitev rabe energije in certifikati – 1. del: Splošni vidiki in uporaba za skupno energijsko lastnost (ISO 52003-1:2017)

 

Nabor standardov za oceno EPB v svojih izhodnih podatkih ustvarja veliko število skupnih in delnih kazalnikov EPB. Ta dokument omogoča tako zasebnikom kot zakonodajalcem (in vsem zainteresiranim stranem, ki sodelujejo v regulativnem postopku), da uporabijo te podatke za različne namene (nadaljnja obdelava).

Ta dokument opisuje razmerje med kazalniki EPB, zahtevami EPB in stopnjami EPB ter obravnava pomembnost projektno specifičnih, prilagojenih vrednosti, ki se uporabljajo kot zahteve ali reference za nekatere kazalnike EPB. Dokument vključuje tudi nekaj možnih oznak EPB in navaja različne korake, ki jih je treba opraviti pri vzpostavljanju sheme certificiranja EPB.

Dokument vsebuje standardizirane preglednice za strukturiran in pregleden opis možnosti, ki jih je treba izbrati glede na splošne zahteve EPB. Preglednice niso omejevalne, tako da je mogoče zakonodajo povsem prilagoditi. Za delne zahteve EPB (povezane z lastnostmi stavbnega tkiva ali tehničnimi gradbenimi sistemi) v dokumentu ni takšnih preglednic, ker so obravnavane v drugih dokumentih.

OPOMBA:  Preglednica 1 v uvodu prikazuje relativni položaj tega dokumenta znotraj nabora standardov EPB v kontekstu modularne strukture, kot je opredeljena v standardu ISO 52000-1