Električni kabli - Pribor - Značilnosti materialov, SIST EN 50655-2:2018 (prevod v slovenščino)

SIST EN 50655-2:2018, Električni kabli - Pribor - Značilnosti materialov - 2. del: Identifikacija materiala toplotno skrčljivih komponent za uporabo v nizko-  in srednjenapetostnih sistemih do 20,8/36 (42) kV

Ta evropski standard določa metode in zahteve za identifikacijo (kot je določeno v 3.13) toplotno skrčljivih komponent, uporabljenih za električno izolacijo in/ali električno izolacijo in mehansko zaščito v kabelskih priborih za nizko in srednjo napetost, kot je določeno v EN 60393, HD 629.1 in HD 629.2.

Identifikacija materialov ni obvezno vezana na preskušanje tipa pribora. Šteje se za samostojen preskus, vendar se lahko izvede v kombinaciji s preskusi tipa pribora.