Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Cestna razsvetljava – 3. del: Izračun lastnosti, SIST EN 13201-3:2016 (prevod v slovenščino)

SIST EN 13201-3:2016, Cestna razsvetljava – 3. del: Izračun lastnosti

Ta evropski standard opredeljuje dogovore in matematične postopke, ki se uporabljajo pri izračunu fotometričnih lastnosti inštalacij cestne razsvetljave, ki so bile načrtovane v skladu s standardom EN 13201-2, da se zagotovi, da vsi izračuni razsvetljave temeljijo na istih matematičnih načelih.

Pri načrtovanju inštalacij cestne razsvetljave je potrebno tudi poznavanje parametrov, ki so vključeni v opisan model, njihovih toleranc in spremenljivosti. Ti vidiki niso obravnavni v tem delu EN 13201, vendar je postopek analize glede njihovega prispevka pri pričakovanih rezultatih opisan v EN 13201-4 in se lahko uporabi tudi v fazi načrtovanja.