Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih, SIST EN 50561-1:2014 (prevod v slovenščino)

SIST EN 50561-1:2014, Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 1. del: Aparati za domačo uporabo, in popravek SIST EN 50561-1:2014/AC:2015

Ta del EN 50561 določa meje in metode merjenja karakteristik radijskih motenj za aparate, ki se uporabljajo za hišne komunikacije in za prenosni medij uporabljajo nizkonapetostno električno inštalacijo. Ta del EN 50651 velja za opremo, ki komunicira po tem mediju s frekvencami od 1,606 5 MHz do 30 MHz.

Navedeni so postopki za merjenje signalov, ki jih generira ta oprema, in določene so meje za frekvenčno območje od 9 kHz do 400 GHz. Pri frekvencah, ki nimajo določenih mej, merjenje ni zahtevano.