Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb ...: SIST EN ISO 12354-4:2017 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 12354-4:2017, Akustika v stavbah – Ocenjevanje akustičnih lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov – 4. del: Prenos zvoka iz notranjosti v okolico (ISO 12354-4:2017)

 

Ta dokument določa računski model za ocenjevanje ravni zvočne moči, ki jo seva fasada stavbe zaradi zvoka v zraku, nastalega znotraj te stavbe, predvsem z merjenjem ravni zvočnega tlaka znotraj stavbe in na podlagi izmerjenih podatkov, ki popisujejo prenos zvoka skozi zidne elemente in odprtine v fasadi stavbe. Te ravni zvočne moči, skupaj s tistimi iz drugih virov v fasadi ali nasproti fasade stavbe, tvorijo osnovo za izračun ravni zvočnega tlaka na izbrani razdalji od stavbe kot merila za akustično lastnost stavbe.

Napoved ravni zvočnega tlaka znotraj stavbe na podlagi poznavanja notranjih virov hrupa ni predmet tega dokumenta.

Napoved širjenja zvoka zunaj stavbe ni predmet tega dokumenta.

OPOMBA: Za enostavne pogoje širjenja zvoka je postopek za določanje ravni zvočnega tlaka podan v dodatku E.

Ta dokument opisuje načela računskega modela, navaja seznam relevantnih veličin in določa njihovo uporabo in omejitve.