AKCIJSKI NAČRT O "HARMONIZIRANIH STANDARDIH"

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Komisija in evropske organizacije za standardizacijo so začele s pripravo načrta, ki vključuje pilotne projekte za zmanjšanje števila neobjavljenih standardov v sektorjih, kjer so najbolj potrebni, in ukrepe za izboljšanje usklajenosti harmoniziranih standardov z zakonodajo med njihovim razvojem. Načrt bo izboljšal tudi postopek skupnega ocenjevanja in sklicevanje na harmonizirane standarde.

Da bi standardizacijski sistem deloval v celoti, je pomembno, da se sklicevanja na harmonizirane standarde v Uradnem listu Evropske unije objavijo pravočasno. Vendar se je v zadnjih letih povečalo število nespremenjenih harmoniziranih standardov. Zato je Evropska komisija v sodelovanju s tremi evropskimi organizacijami za standardizacijo, CEN, CENELEC in ETSI, razvila akcijski načrt, ki naj bi v prihodnje zagotovil strukturne rešitve za zmanjšanje števila nespremenjenih harmoniziranih standardov ter za preglednejši in odgovornejši proces za nemoteno sklicevanje.

Prav tako bodo sprejeti ukrepi za izboljšanje funkcionalnosti podatkov in informacijskih orodij v podporo procesu standardizacije. Evropska unija ostaja močno zavezana, da bo povečala priložnosti za državljane in podjetja s poglobljenim in poštenim enotnim trgom, kjer so ključni standardi.

Evropska komisija namerava vzpostaviti rešitve za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti strokovnjakov - svetovalcev novega pristopa, ki se ukvarjajo z ugotavljanjem skladnosti predlaganih harmoniziranih standardov z zahtevami Evropske komisije in krepijo njihovo neodvisnost. Pred kratkim je bil objavljen javni razpis Evropske komisije za naročila storitev za upravljanje svetovalcev.

Standardizacija prispeva k močnemu konkurenčnemu položaju evropske industrije po vsem svetu in vpliva na vse – industrijo, majhna in srednje velika podjetja ter potrošnike – neposredno ali posredno.

Za proizvode, izdelane v skladu s harmoniziranimi evropskimi standardi, se domneva, da so skladni z ustreznimi bistvenimi zahtevami veljavne usklajevalne zakonodaje Unije. To je edinstveno na svetu in velika moč enotnega trga Evropske unije.

Akcijski načrt: Strukturne rešitve za zmanjšanje števila neobjavljenih harmoniziranih standardov