Aktualno


Dne 5. aprila 2017 sta bili sprejeti dve uredbi o medicinskih pripomočkih: Uredba (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta o medicinskih pripomočkih ter Uredba (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih.

TAIEX študijski obisk - Obveznosti živilske industrije zagotavljanja informacij potrošnikom o živilih na mesnih izdelkih v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Za nami je uspešno izveden dogodek, na katerem smo povsem praktično demonstrirali, kakšna je vloga standardov in kako je njihova uporaba lahko tudi tržna priložnost za podjetja.

Slovenijo je 20. februarja 2017 obiskal g. Houlin Zhao, generalni sekretar Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU). Obisk bo prav gotovo okrepil sodelovanje z Mednarodno telekomunikacijsko zvezo ...

V skupini standardov EN 71, ki obravnava varnost igrač, je CEN decembra 2016 objavil novo izdajo standarda EN 71-12:2016 o n-nitrozaminih in N-nitrozabilnih snoveh v igračah. Ta novi standard bo objavljen kot slovenski standard SIST aprila 2017.

Direktorat za lesarstvo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter Slovenski inštitut za standardizacijo – SIST smo 16. februarja 2017 organizirali seminar »Certificiranje in standardizacija ter z njima povezane dejavnosti na področju lesne industrije.