Aktualne novice za MSP


WKO, avstrijska gospodarska zbornica, je 20. novembra 2018 organizirala skupaj z evropskim združenjem za srednja in majhna podjetja SBS brezplačni seminar o standardizaciji.

Nov brezplačni e-tečaj o standardizaciji, ki podaja jasne in enostavne informacije o procesu standardizacije v Evropi ter tudi na nacionalni in mednarodni ravni.

CEN in CENELEC sta skupaj s SBS pripravila videoposnetek, kako se mikro, majhna in srednja podjetja, lahko vključijo v standardizacijo.

V SIST deluje Odbor za mikro in majhna podjetja, ki se v obdobju poročanja ni sestal, je pa izvajal naloge.

Majhna in srednje velika podjetja (MSP) predstavljajo več kot 20 milijonov podjetij v Evropi. V njih je zaposlenih več kakor 80 milijonov ljudi. Kljub temu pa MSP in predvsem mikro podjetja še vedno nimajo vodilne vloge pri pripravi in uporabi standardov.

Seminar Prednosti vključevanja mikro, majhnih in srednje velikih podjetij v standardizacijo in koristi uporabe standardov v Ljubljani