Nov tečaj e-učenja o standardizaciji – spoznajte standarde, spoznajte prihodnost

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST
 

ANEC, ECOS in ETUC so združili moči s CEN in CENELEC ter pripravili nov brezplačni e-tečaj o standardizaciji. Predstavili so ga ob svetovnem dnevu standardizacije 2018, tečaj pa podaja jasne in enostavne informacije o procesu standardizacije v Evropi ter tudi na nacionalni in mednarodni ravni.

Cilj e-tečaja je jasno in preprosto razložiti zahteven svet standardov, njegova zasnova, prilagojena potrebam in interesom, pa omogoča, da ga uporablja vsak ne glede na svojo raven znanja ali ozadje. Tečaj je bil uradno dan v uporabo v petek, 12. oktobra, v okviru konference "Standardi spoznajo prihodnost", ki je bila organizirana v Bruslju ob praznovanju svetovnega dneva standardizacije in 25. obletnice evropskega enotnega trga.

Standardi imajo širok vpliv na družbo in prispevajo k varnejšemu vsakdanjemu življenju. V Evropi zakonodajalci uporabljajo standarde v podporo izvajanju zakonov in politik, tudi na področjih javnega interesa. Zato je ključno, da civilna družba sodeluje pri standardizaciji in nastajanju standardov. Še zlasti tri njene organizacije imajo ključno vlogo pri zagotavljanju, da so pri evropskih standardih upoštevani vidiki varnosti in trajnostnosti: ANEC (Evropski glas potrošnikov pri standardizaciji), ECOS (Evropska okoljska organizacija v standardizaciji) in ETUC (Evropska trgovinska konfederacija sindikatov), ​​ki so uradno priznane organizacije in predstavljajo interese civilne družbe v evropskem procesu standardizacije.

Sodelujoče organizacije so v razvoj e-tečaja vključile svoje strokovno znanje in v njegovem okviru pripravile več modulov, ki uporabnikom pomagajo spoznati standarde, njihov razvoj in ključno vlogo, ki jo imajo pri varstvu potrošnikov, delavcev in okolja. Poudarek pa je dan tudi dejstvu, da se civilna družba mora vključiti v standardizacijo, da bi izboljšala in okrepila evropski sistem standardizacije in mu dala legitimnost.

Če želite odkriti svet standardov, sledite tečaju, ki so ga pripravile priznane organizacije v standardizaciji, in ugotovite, zakaj so standardi pomembni tudi za vas in kako lahko sodelujete pri razvoju standardov, ki koristijo vsem.