AKTUALNO

Seminarji

  • 14.12.2016, 10:00 STANDARDA ZA BETON SIST EN 206 in SIST 1026 - PRILAGODITEV NOVOSTIM

    Na izobraževanju se boste lahko seznanili z novostmi, ki jih prinašata oba standarda ter predvsem z napotki, kako se novim zahtevam prilagoditi. Spremembe se nanašajo na zahteve glede trajnosti betona....

  • 15.12.2016, 10:00 NEVARNE SNOVI V GRADBENIŠTVU

    Seminar ponuja celovit pregled ravnanja z gradbenimi proizvodi skozi celoten življenjski cikel od razvoja, proizvodnje, vgradnje, morebitne ponovne uporabe ali odstranitve, s poudarkom na nevarnih snoveh. Vse to bo podprto s primeri in slikovnim gradivom iz prakse, vezano na proizvodnjo, vgradnjo, razgradnjo in ugotovitve nadzora na terenu....

  • 22.12.2016, 10:00 Predstavitev NOVEGA standarda SIST EN 61140:2016 - Zaščita pred električnim udarom

    Ljudje in živali morajo biti zaščiteni pred nevarnostmi električnega udara. To je moč doseči s preprečitvijo, da tok steče skozi telo človeka ali živali, ali pa z omejitvijo jakosti toka, ki bi lahko stekel, na nenevarno vrednost. Zato standard SIST EN 61140 definira dve stanji, ki nastopata pri obratovanju električne...

Prikaži vse