AKTUALNO

Seminarji

  • 20.11.2018, 10:00 VARNA ŽIVILA PO NOVEM STANDARDU SIST EN ISO 22000:2018

    Na seminarju bomo govorili o zakonodaji EU kot osnovni zahtevi s primeri tveganj, o predpogojih – dobrih higienskih in proizvodnih praksah ter tehničnih pogojih v povezavi z njihovim vključevanjem v standard, o odgovornosti nosilcev živilske dejavnosti in zahtevah standarda, vključno s potrebnimi kompetencami, izobraževanjem in usposabljanjem, o korakih izvajanja sistema...

  • 26.11.2018, 10:00 NOVI STANDARD SIST EN ISO 50001:2018 – ORODJE ZA SISTEMATIČNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO IN VEČJO KONKURENČNOST

    SIST je oktobra 2018 izdal NOVI standard SIST EN ISO 50001:2018. Mednarodni standard SIST EN ISO 50001, o katerem bomo govorili na seminarju, je učinkovito orodje, ki organizacijam pomaga pri vključevanju energetske učinkovitosti v njihov sistem upravljanja. Glavni koristi uporabe omenjenega standarda sta učinkovito prepoznavanje priložnosti za prihranke energije in...

  • 29.11.2018, 10:00 BREZPLAČNI seminar za zakonodajalce - Notifikacija kot obveznost RS pri pripravi nacionalne zakonodaje

    Notifikacija je obveznost države RS, zato želimo s postopki notificiranja seznaniti predstavnike ministrstev, ki morajo pri pripravi tehnične zakonodaje in zakonodaje, ki vključuje zahteve za storitve, upoštevati določila obeh direktiv - Direktiva EU 2015/1535 (prej 98/34/ES) in Direktive 2006/123/ES....

Prikaži vse