AKTUALNO

Seminarji

  • 04.04.2019, 09:30 Varnost otroških igrišč - Novosti v standardih in merila za usposobljenost pregledovalcev igrišč

    Cilj seminarja je udeležencem podati potrebne informacije, da bodo lahko samostojno opravljali preglede lastnih igrišč, kot tudi tistim, ki igrišča oblikujejo, gradijo ali vzdržujejo. Prav posebej bodo obravnavane metode praktičnega vzdrževanja, izbire materialov, nadomestnih delov, varne odstranitve, itd. Pomagati želimo s predlogi, kako z najnižjimi stroški izboljšati že obstoječa igrišča,...

  • 16.04.2019, 09:30 Predstavitev standarda SIST ISO 31000:2018 s praktičnimi primeri

    Na našem seminarju vas bomo seznanili z vsemi potrebnimi koraki za uspešno in učinkovito vzpostavitev sistema upravljanja tveganj. Seznanili vas bomo s posameznimi smernicami zadnje izdaje standarda SIST ISO 31000:2018 in povezavami z zahtevami različnih standardov ISO, v kolikor bi želeli vzpostaviti ustrezen sistem vodenja. Naš seminar obsega tako predavanja,...

  • 17.04.2019, 10:00 CE označevanje tehnično zahtevnejših proizvodov na primerih udeležencev

    Seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti in pregledu zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode, podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali v vgradnjo. Razrešili bomo dileme, kdaj je obvezno CE označevanje in kdaj ne, katera zakonodaja velja...

Prikaži vse