AKTUALNO

Seminarji

  • 29.01.2019, 10:00 VARNA ŽIVILA PO NOVEM STANDARDU SIST EN ISO 22000:2018

    Na seminarju bomo govorili o zakonodaji EU kot osnovni zahtevi s primeri tveganj, o predpogojih – dobrih higienskih in proizvodnih praksah ter tehničnih pogojih v povezavi z njihovim vključevanjem v standard, o odgovornosti nosilcev živilske dejavnosti in zahtevah standarda, vključno s potrebnimi kompetencami, izobraževanjem in usposabljanjem, o korakih izvajanja sistema...

  • 31.01.2019, 09:30 ŠPORTNOREKREACIJSKI OBJEKTI ZA MLADINO IN ODRASLE

    Namen seminarja je, da bi potencialni investitorji, projektanti in upravljavci tovrstnih objektov pridobili osnovno znanje s tega področja in bili sposobni udejaniti idejo o postavitvi enega od teh objektov. Na seminarju bodo podane osnovne značilnosti obravnavanih športnorekreacijskih objektov, smernice načrtovanja in umeščanja v prostor, predvsem pa bo poudarjena skrb za...

Prikaži vse