AKTUALNO

Seminarji

  • 30.09.2019, 10:00 Dileme in izzivi vzorčenja pri uvajanju NOVE verzije standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017

    Seminar je namenjen laboratorijem, ki imajo uveden sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2017, ali pa imajo namen urediti laboratorij za kalibracije in/ali preskušanja in se pri svojem delu srečujejo z vzorčenjem. Največ pozornosti bo posvečeno odvzemom vzorcev za kemijske meritve, saj predstavlja vzorčenje največji prispevek pri ugotavljanju merilne...

  • 02.10.2019, 10:00 Praktična delavnica: NOVOSTI standardov za preskušanje svežega betona ter zahteve za načrtovanje betona

    Na izobraževanju se boste seznanili z osnovnima standardoma za beton, SIST EN 206:2013+A1: 2016 in SIST 1026:2016 Beton – Specifikacija, lastnost, proizvodnja in skladnost – Pravila za uporabo SIST EN 206. V drugem delu izobraževanja se boste seznanili z metodami preskušanja svežega betona ter z novostmi standardov za te metode,...

  • 14.10.2019, 10:00 CE označevanje tehnično zahtevnejših proizvodov na primerih udeležencev

    Seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti in pregledu zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode, podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali v vgradnjo. Razrešili bomo dileme, kdaj je obvezno CE označevanje in kdaj ne, katera zakonodaja velja...

Prikaži vse