AKTUALNO

Seminarji

  • 03.10.2017, 10:00 UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI TEHNIČNO ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODOV – CE OZNAČEVANJE "DA" ALI "NE"?

    Seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti in pregledu zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode (stroji, tlačne posode, drugi kovinski proizvodi, proizvodi iz lesa in konstrukcije), podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg....

  • 11.10.2017, 10:00 Varnost strojev in ocena tveganja na podlagi standardov

    Po številnih uspešnih izvedbah seminarjev o varnosti strojev vsebino prilagajamo potrebam naših uporabnikov po poznavanju in razumevanju ocene tveganja za stroje, ki izhajajo iz standardov, objavljenih v lanskem letu. Standardi podpirajo Direktivo EU št. 2006/42 o varnosti strojev (Pravilnik o varnosti strojev). Sklicevanje na to direktivo pomeni tudi uporabo standardov...

  • 18.10.2017, 09:30 Odgovornost proizvajalca za proizvod ter primeri iz prakse

    Na seminarju vas bomo seznanili z zahtevami v zvezi z odgovornostjo proizvajalca za proizvod. Predstavili bomo najpogostejše vzroke za proizvod z napako in možne posledice, v kolikor bi prišlo do nesrečnega dogodka. Seznanili vas bomo z metodami preprečevanja nastanka proizvodov z napako, predvsem s poudarkom na zagotavljanju učinkovitega delovanja sistema...

Prikaži vse