Koledar izobraževanjNa seminarju vas bomo seznanili z zahtevami v zvezi z odgovornostjo proizvajalca za proizvod. Predstavili bomo najpogostejše vzroke za proizvod z napako in možne posledice, v kolikor bi prišlo do nesrečnega dogodka. Seznanili vas bomo z metodami preprečevanja nastanka proizvodov z napako, predvsem s poudarkom na zagotavljanju učinkovitega delovanja sistema upravljanja kakovosti. Usposobili se boste za kompetentno in učinkovito obvladovanje tveganj v zvezi s proizvodi z napako v celotnem življenjskem ciklu proizvoda.

Na seminarju bomo predstavili zahteve Uredbe o gradbenih proizvodih, predstavili skupino novih standardov SIST EN 1090 ter razložili postopek certificiranja notranje kontrole proizvodnje in način priprave dokumentacije za jekleno konstrukcijo. Udeležencem bo na voljo tudi z aprilom izdan SIST-TP CEN/TR 17052:2017 Smernice za izvajanje EN 1090-1:2009+A1:2011: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij. Pomemben del predavanja bo razprava o vprašanjih iz prakse, ki se pojavljajo na področju konstrukcij.

Seminar ponuja celovit pregled zahtev za električne in elektronske proizvode skozi celoten življenjski cikel od načrtovanja, izdelave, vgradnje, morebitne ponovne uporabe ali odstranitve, s poudarkom na spremembah direktiv z že uveljavljenim obveznim začetkom uporabe na mejni datum 20.4.2016. Teoretični del bo podprt s primeri in slikovnim gradivom iz prakse, vezano na proizvodnjo, tehnično dokumentacijo, vzdrževanje in razgradnjo ter z ugotovitvami nadzora na terenu.

Na našem seminarju vas bomo seznanili z vsemi potrebnimi koraki za uspešno in učinkovito vzpostavitev sistema upravljanja tveganj ter učinkovito obravnavo tveganj. Seznanili vas bomo z zahtevami zadnje izdaje standarda SIST EN ISO 9001:2015 v zvezi z obravnavo tveganj in priložnosti ter s povezavami na standard SIST ISO 31000, ki je splošni standard v zvezi z upravljanjem tveganj. Naš seminar obsega tako predavanja, kakor tudi vaje in delavnice, na katerih bomo skupaj na praktičnih primerih pregledali glavne korake pri vzpostavitvi sistema upravljanja tveganj. Še poseben poudarek pa bo na izvedbi same ocene tveganja in pripravi načrta obravnave tveganj.