Koledar izobraževanjNa seminarju boste spoznali zakonodajo in standarde, ki so podlaga za določanje obveznih postopkov ugotavljanja skladnosti oziroma določanja lastnosti proizvodov. Dobili boste pregled nad obvezno vsebino tehnične dokumentacije in navodil za uporabo.

Na seminarju boste spoznali zakonodajo in standarde, ki so podlaga za določanje obveznih postopkov ugotavljanja skladnosti oziroma določanja lastnosti proizvodov. Dobili boste pregled nad obvezno vsebino tehnične dokumentacije in navodil za uporabo.

Vse, ki že imate vzpostavljen in certificiran sistem vodenja kakovosti in ga želite uskladiti z zahtevami zadnje izdaje standarda SIST EN ISO 9001:2015, vabimo na naš dvodnevni seminar »Uskladitev sistema z zahtevami SIST EN ISO 9001:2015 - konkretne rešitve in primeri ter ocena tveganja«. Na seminar vabimo tudi vse tiste, ki se šele pripravljate na vzpostavitev sistema vodenja kakovosti, ali ste s projektom vzpostavitve že pričeli.