Koledar izobraževanjOsnovni namen predavanja je seznaniti udeležence z viri odpadnih voda, osnovnimi parametri onesnaženja in možnostjo čiščenja odpadnih voda v malih čistilnih napravah. Seznanili se bomo z osnovnimi postopki odstranjevanja organskih snovi in hraniv (dušikovih in fosforjevih spojin) iz odpadnih voda, predvsem z biološkimi postopki.

Na seminarju vas bomo seznanili z zahtevami v zvezi z odgovornostjo proizvajalca za proizvod. Predstavili bomo najpogostejše vzroke za proizvod z napako in možne posledice, v kolikor bi prišlo do nesrečnega dogodka. Seznanili vas bomo z metodami preprečevanja nastanka proizvodov z napako, predvsem s poudarkom na zagotavljanju učinkovitega delovanja sistema upravljanja kakovosti. Usposobili se boste za kompetentno in učinkovito obvladovanje tveganj v zvezi s proizvodi z napako v celotnem življenjskem ciklu proizvoda.

Seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti in pregledu zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode, podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali v vgradnjo. Razrešili bomo dileme, kdaj je obvezno CE označevanje in kdaj ne, katera zakonodaja velja za posamezne proizvode, kako upoštevati vse relevantne direktive in najti ustrezne harmonizirane standarde za proizvode.

Vse, ki že imate vzpostavljen in certificiran sistem vodenja kakovosti in ga želite uskladiti z zahtevami zadnje izdaje standarda SIST EN ISO 9001:2015, vabimo na naš dvodnevni seminar »Uskladitev sistema z zahtevami SIST EN ISO 9001:2015 - konkretne rešitve in primeri ter ocena tveganja«. Na seminar vabimo tudi vse tiste, ki se šele pripravljate na vzpostavitev sistema vodenja kakovosti, ali ste s projektom vzpostavitve že pričeli.