Koledar izobraževanj


Seminar je namenjen laboratorijem, ki imajo uveden sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2017, ali pa imajo namen urediti laboratorij za kalibracije in/ali preskušanja in se pri svojem delu srečujejo z vzorčenjem. Največ pozornosti bo posvečeno odvzemom vzorcev za kemijske meritve, saj predstavlja vzorčenje največji prispevek pri ugotavljanju merilne negotovosti.

Vabimo vas na brezplačni seminar POMEN STANDARDOV ZA PODJETJA. Seminar je namenjen vsem uporabnikom standardov.

Na seminarju bomo predstavili novosti novih standardov, ki so bili sprejeti ali so v sprejemanju, predvsem so to novosti standarda SIST EN 1090-2:2018 za izdelavo jeklenih konstrukcij in osnutka standarda oSIST prEN 1090-1:2019. Predstavili bomo tudi Uredbo o gradbenih proizvodih in omenili nova standarda SIST EN 1090-4:2018 in SIST EN 1090-5, ki sta že sprejeta, vendar bosta stopila v veljavo s sprejetjem novega standarda SIST EN 1090-1.

Naš dvodnevni tečaj obsega tako predavanja, kakor tudi vaje in delavnice, na katerih bomo skupaj na konkretnih primerih pregledali vse potrebne korake, ki so potrebni za uspešno in učinkovito pripravo ter izvedbo notranje presoje. Osnova za naše delo bo razumevanje procesnega modela standardov sistemov vodenja oziroma upravljanja, ki bo tudi vodilo za samo izvajanje notranje presoje določenega področja.

BIM (Informacijsko modeliranje gradenj) ponuja priložnost, da se kvaliteta, transparentnost projektov in konsistentnost podatkov tekom gradbenih procesov izrazito zvišajo. Številni primeri po svetu in nekateri primeri v Sloveniji, že dokazujejo prednosti uporabe BIM in omogočajo zmanjšanje porabe časa oziroma zmanjšanje stroškov celotnega procesa gradnje. BIM metodologija sama po sebi ne rešuje vseh problemov deležnikov gradbenih procesov, a s pravim pristopom in znanjem udeležencev, ki se z njo ukvarjajo, ponuja tehnološki preboj na področju gradbeništva in izločitev napak ter slabih praks znotraj gradbene panoge.