Program dela


Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2019 in 2020

V Slovenskem inštitutu za standardizacijo smo pripravili Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2019 in 2020. Oblikovali smo ga na podlagi prejetih pobud tehničnih delovnih teles, zakonodajalcev in drugih uporabnikov.

V primeru, da nam lahko zagotovite sredstva za izdajo prevodov standardov, bomo v program dela uvrstili tudi vse druge vaše želene standarde.

Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2019 in 2020 (.pdf 260 kB)

 

 

Program priprave izvirnih standardov SIST

Program dela SIST vsebuje projekte priprave slovenskih izvirnih standardov, ki so jih predlagali SIST tehnični odbori v svojih letnih programih dela. V skladu z Uredbo EU št. 1025/2012 Evropskega parlamenta o evropski standardizaciji SIST na spletu objavlja plan dela priprave izvirnih dokumentov in ga bo ob polletju ustrezno dopolnil.

Program priprave izvirnih SIST standardov za leto 2019 ( .xls 58 kB )

Program priprave izvirnih SIST standardov za leto 2018 z realizacijo ( .xls 59 kB )

 

Program dela standardizacije za leto 2019

 

Iskanje novih projektov v mednarodni in evropski standardizaciji

Informacije so namenjene strokovni javnosti in vsem, ki pri svojem delu potrebujejo informacijo o novih področjih dela stadnardizacije v IEC, ISO, CEN, CENELEC in ETSI.

Navodilo za iskanje informacij o novih standardizacijskih dokumentih.(.pdf 3,4 MB)

 

Seznam novih pobud za delo v mednarodni in evropski standardizaciji

Mednarodne in evropske organizacije za standardizacijo vsak mesec objavijo nove pobude za delo in vabijo strokovnjake k sodelovanju.

Nove pobude za delo IEC

september IEC 2019-09 (.pdf, 461 kB)

avgust IEC 2019-08 (.pdf, 474 kB)

julij IEC 2019-07 (.pdf, 483 kB)

junij IEC 2019-06 (.pdf, 472 kB)

maj IEC 2019-05 (.pdf, 466 kB)

april IEC 2019-04 (.pdf, 467 kB)

marec IEC 2019-03 (.pdf, 464 kB)

Nove pobude za delo CENELEC

september CENELEC 2019-09 (.pdf, 486 kB)

avgust CENELEC 2019-08 (.pdf, 492 kB)

julij CENELEC 2019-07 (.pdf, 499 kB)

junij CENELEC 2019-06 (.pdf, 507 kB)

maj CENELEC 2019-05 (.pdf, 489 kB)

april CENELEC 2019-04 (.pdf, 491 kB)

marec CENELEC 2019-03 (.pdf, 474 kB)

Nove pobude za delo ETSI

september ETSI 2019-09 (.pdf, 534 kB)

avgust ETSI 2019-08 (.pdf, 230 kB)

julij ETSI 2019-07 (.pdf, 344 kB)

junij ETSI 2019-06 (.pdf, 545 kB)

maj ETSI 2019-05 (.pdf, 461 kB)

april ETSI 2019-04 (.pdf, 560 kB)

marec ETSI 2019-03 (.pdf, 420 kB)

Nove pobude za delo CEN

september CEN 2019-09 (.pdf, 49 kB)

avgust CEN 2019-08 (.pdf, 264 kB)

julij CEN 2019-07 (.pdf, 278 kB)

junij CEN 2019-06 (.pdf, 277 kB)

maj CEN 2019-05 (.pdf, 273 kB)

april CEN 2019-04 (.pdf, 271 kB)

marec CEN 2019-03 (.pdf, 265 kB)

Nove pobude za delo ISO

september ISO 2019-09 (.pdf, 399 kB)

avgust ISO 2019-08 (.pdf, 405 kB)

julij ISO 2019-07 (.pdf, 408 kB)

junij ISO 2019-06 (.pdf, 408 kB)

maj ISO 2019-05 (.pdf, 278 kB)

april ISO 2019-04 (.pdf, 293 kB)

marec ISO 2019-03 (.pdf, 402 kB)