Program dela


Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2019 in 2020

V Slovenskem inštitutu za standardizacijo smo pripravili Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2019 in 2020. Oblikovali smo ga na podlagi prejetih pobud tehničnih delovnih teles, zakonodajalcev in drugih uporabnikov.

V primeru, da nam lahko zagotovite sredstva za izdajo prevodov standardov, bomo v program dela uvrstili tudi vse druge vaše želene standarde.

Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2019 in 2020 (.pdf 127 kB)

 

 

Program priprave izvirnih standardov SIST

Program dela SIST vsebuje projekte priprave slovenskih izvirnih standardov, ki so jih predlagali SIST tehnični odbori v svojih letnih programih dela. V skladu z Uredbo EU št. 1025/2012 Evropskega parlamenta o evropski standardizaciji SIST na spletu objavlja plan dela priprave izvirnih dokumentov in ga bo ob polletju ustrezno dopolnil.

Program priprave izvirnih SIST standardov za leto 2019 ( .xls 58 kB )

Program priprave izvirnih SIST standardov za leto 2018 z realizacijo ( .xls 59 kB )

 

Program dela standardizacije za leto 2019

 

Iskanje novih projektov v mednarodni in evropski standardizaciji

Informacije so namenjene strokovni javnosti in vsem, ki pri svojem delu potrebujejo informacijo o novih področjih dela stadnardizacije v IEC, ISO, CEN, CENELEC in ETSI.

Navodilo za iskanje informacij o novih standardizacijskih dokumentih.(.pdf 3,4 MB)

 

Seznam novih pobud za delo v mednarodni in evropski standardizaciji

Mednarodne in evropske organizacije za standardizacijo vsak mesec objavijo nove pobude za delo in vabijo strokovnjake k sodelovanju.

Nove pobude za delo IEC

oktober IEC 2019-10 (.pdf, 472 kB)

september IEC 2019-09 (.pdf, 461 kB)

avgust IEC 2019-08 (.pdf, 474 kB)

julij IEC 2019-07 (.pdf, 483 kB)

junij IEC 2019-06 (.pdf, 472 kB)

maj IEC 2019-05 (.pdf, 466 kB)

Nove pobude za delo CENELEC

oktober CENELEC 2019-10 (.pdf, 508 kB)

september CENELEC 2019-09 (.pdf, 486 kB)

avgust CENELEC 2019-08 (.pdf, 492 kB)

julij CENELEC 2019-07 (.pdf, 499 kB)

junij CENELEC 2019-06 (.pdf, 507 kB)

maj CENELEC 2019-05 (.pdf, 489 kB)

Nove pobude za delo ETSI

oktober ETSI 2019-10 (.pdf, 279 kB)

september ETSI 2019-09 (.pdf, 534 kB)

avgust ETSI 2019-08 (.pdf, 230 kB)

julij ETSI 2019-07 (.pdf, 344 kB)

junij ETSI 2019-06 (.pdf, 545 kB)

maj ETSI 2019-05 (.pdf, 461 kB)

Nove pobude za delo CEN

oktober CEN 2019-10 (.pdf, 288 kB)

september CEN 2019-09 (.pdf, 49 kB)

avgust CEN 2019-08 (.pdf, 264 kB)

julij CEN 2019-07 (.pdf, 278 kB)

junij CEN 2019-06 (.pdf, 277 kB)

maj CEN 2019-05 (.pdf, 273 kB)

Nove pobude za delo ISO

oktober ISO 2019-10 (.pdf, 235 kB)

september ISO 2019-09 (.pdf, 399 kB)

avgust ISO 2019-08 (.pdf, 405 kB)

julij ISO 2019-07 (.pdf, 408 kB)

junij ISO 2019-06 (.pdf, 408 kB)

maj ISO 2019-05 (.pdf, 278 kB)