Program dela


Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2017 in 2018

V Slovenskem inštitutu za stadnardizacijo smo pripravili Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2017 in 2018. Oblikovali smo ga na podlagi prejetih pobud tehničnih delovnih teles, zakonodajalcev in drugih uporabnikov.

V primeru, da nam lahko zagotovite sredstva za izdajo prevodov standardov, bomo v program dela uvrstili tudi vse druge vaše želene standarde.

Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2017 in 2018 (.pdf 190 KB)

 

Program priprave izvirnih standardov SIST

Program dela SIST vsebuje projekte priprave slovenskih izvirnih standardov, ki so jih predlagali SIST tehnični odbori v svojih letnih programih dela. V skladu z Uredbo EU št. 1025/2012 Evropskega parlamenta o evropski standardizaciji SIST na spletu objavlja plan dela priprave izvirnih dokumentov in ga bo ob polletju ustrezno dopolnil.

Program priprave izvirnih SIST standardov za leto 2017 ( .xls 57 kB )

 

Program dela standardizacije za leto 2017

 

Iskanje novih projektov v mednarodni in evropski standardizaciji

Informacije so namenjene strokovni javnosti in vsem, ki pri svojem delu potrebujejo informacijo o novih področjih dela stadnardizacije v IEC, ISO, CEN in CENELEC.

Navodilo za iskanje informacij o novih standardizacijskih dokumentih.(.pdf 3,4 MB)