Program dela


Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2019 in 2020

V Slovenskem inštitutu za standardizacijo smo pripravili Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2019 in 2020. Oblikovali smo ga na podlagi prejetih pobud tehničnih delovnih teles, zakonodajalcev in drugih uporabnikov.

V primeru, da nam lahko zagotovite sredstva za izdajo prevodov standardov, bomo v program dela uvrstili tudi vse druge vaše želene standarde.

Program prevajanja in izdajanja standardov v slovenskem jeziku za leti 2019 in 2020 (.pdf 127 kB)

 

 

Program priprave izvirnih standardov SIST

Program dela SIST vsebuje projekte priprave slovenskih izvirnih standardov, ki so jih predlagali SIST tehnični odbori v svojih letnih programih dela. V skladu z Uredbo EU št. 1025/2012 Evropskega parlamenta o evropski standardizaciji SIST na spletu objavlja plan dela priprave izvirnih dokumentov in ga bo ob polletju ustrezno dopolnil.

Program priprave izvirnih SIST standardov za leto 2019 ( .xls 58 kB )

Program priprave izvirnih SIST standardov za leto 2018 z realizacijo ( .xls 59 kB )

 

Program dela standardizacije za leto 2019

 

Program dela standardizacije za leto 2020

 

Iskanje novih projektov v mednarodni in evropski standardizaciji

Informacije so namenjene strokovni javnosti in vsem, ki pri svojem delu potrebujejo informacijo o novih področjih dela stadnardizacije v IEC, ISO, CEN, CENELEC in ETSI.

Navodilo za iskanje informacij o novih standardizacijskih dokumentih.(.pdf 3,4 MB)

 

Seznam novih pobud za delo v mednarodni in evropski standardizaciji

Mednarodne in evropske organizacije za standardizacijo vsak mesec objavijo nove pobude za delo in vabijo strokovnjake k sodelovanju.

Nove pobude za delo IEC

december IEC 2019-12 (.pdf, 474 kB)

november IEC 2019-11 (.pdf, 473 kB)

oktober IEC 2019-10 (.pdf, 472 kB)

september IEC 2019-09 (.pdf, 461 kB)

avgust IEC 2019-08 (.pdf, 474 kB)

julij IEC 2019-07 (.pdf, 483 kB)

 

Nove pobude za delo CENELEC

december CENELEC 2019-12 (.pdf, 505 kB)

november CENELEC 2019-11 (.pdf, 500 kB)

oktober CENELEC 2019-10 (.pdf, 508 kB)

september CENELEC 2019-09 (.pdf, 486 kB)

avgust CENELEC 2019-08 (.pdf, 492 kB)

julij CENELEC 2019-07 (.pdf, 499 kB)

 

Nove pobude za delo ETSI

december ETSI 2019-12 (.pdf, 582 kB)

november ETSI 2019-11 (.pdf, 269 kB)

oktober ETSI 2019-10 (.pdf, 279 kB)

september ETSI 2019-09 (.pdf, 534 kB)

avgust ETSI 2019-08 (.pdf, 230 kB)

julij ETSI 2019-07 (.pdf, 344 kB)

 

Nove pobude za delo CEN

december CEN 2019-12 (.pdf, 329 kB)

november CEN 2019-11 (.pdf, 322 kB)

oktober CEN 2019-10 (.pdf, 288 kB)

september CEN 2019-09 (.pdf, 49 kB)

avgust CEN 2019-08 (.pdf, 264 kB)

julij CEN 2019-07 (.pdf, 278 kB)

 

Nove pobude za delo ISO

december ISO 2019-12 (.pdf, 409 kB)

november ISO 2019-11 (.pdf, 408 kB)

oktober ISO 2019-10 (.pdf, 235 kB)

september ISO 2019-09 (.pdf, 399 kB)

avgust ISO 2019-08 (.pdf, 405 kB)

julij ISO 2019-07 (.pdf, 408 kB)