Knjižnica


Knjižnica SIST je specialna, nesamostojna knjižnica, ki deluje v okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo. 

 

Knjižnično gradivo

Knjižnično gradivo v knjižnici SIST obsega predvsem gradivo s področja standardizacije, med najpomembnejše gradivo pa sodi zbirka različnih standardov. Zbirka obsega:

  • popolno zbirko slovenskih nacionalnih standardov SIST,
  • vse mednarodne standarde ISO in IEC ter
  • evropske standarde EN organizacij CEN, CENELEC in ETSI,
  • nemške nacionalne standarde DIN (razen standardov DIN VDE),
  • posamezne britanske nacionalne standarde BS in
  • starejše jugoslovanske standarde JUS (do 25.6.1991).

 

 

Odprtost in obisk knjižnice

Za zunanje uporabnike je knjižnica odprta v sredo med 8. in 12. uro. V času uradnih ur je možen brezplačen ogled vsebin standardov. Čitalnica knjižnice se nahaja v prostorih Slovenskega inštituta za standardizacijo, v prvem nadstropju. 

Za obisk se je potrebno predhodno naročiti po e-pošti: knjiznica@sist.si, ker zaradi lokacije standardoteke in organizacije dela neposredna priprava gradiv ni mogoča.

Splošni pogoji poslovanja knjižnice SIST

 

Kontakti

  Čitalnica knjižnice se nahaja v prostorih Slovenskega inštituta za standardizacijo, v prvem nadstropju
  Uradne ure: v sredo od 8. do 12. ure
  Tel.: (01) 478 30 66

  knjiznica@sist.si