Koristno branje


ISO 9001 za majhna podjetja

Sistem vodenja kakovosti v majhni organizaciji, da bi prihranila denar, povečanje dobička, pri pridobivanju večjega števila in zadovoljili povpraševanje trga. Člani ISO tehničnega odbora ISO/TC 176 so vam na primerih iz različnih področij pripravili nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali pri odločitvah kje in kako začeti z vpeljevanjem sistema vodenja kakovosti.

ISO 14001 Sistemi ravnanja z okoljem

ISO 14001 Environmental Management zagotavlja enake rezultate okoljskega upravljanja za podjetja vseh velikosti. Kombinirani priročnik s CD pomaga majhnim podjetjem oblikovati učinkovit sistem ravnanja z okoljem, ki temelji na standardu ISO 14001. Priročnik po korakih, ki so ključni v podjetju, vodi podjetje k doseganju okoljske učinkovitosti in pomaga opredeliti tista področja za izboljšanje, ki vodijo majhno podjetje k zmanjšanju stroškov in prihranku časa.

 

ISO / IEC 27001 za majhna podjetja

Z upoštevanjem praktičnih nasvetov boste usklajeni s standardi informacijske varnosti in zakonodaje. Informacijska varnost zagotovo ohranja vaš ugled in konkurenčnost.

Kako uporabljati družino standardov ISO 22000-Sistem vodenja varnosti živil

Vedno pogosteje se nam postavljajo vprašanja: Je naša hrana varna?, Ali obstaja sistem, ki bi nadziral in zagotavljal varnost živil v celotni verigi "od njive do krožnika", hkrati pa izločil vse šibke točke na tej poti? Priročnik z zgoščenko o standardu ISO 22000, ki določa zahteve za sistem vodenja varnosti živil, je namenjen vsem organizacijam v živilski verigi.

Gospodarska korist standardov

Še vedno niste prepričani? Preberite številki revije Gospodarska korist standardov, ki vsebujeta 21 mednarodnih ocen gospodarske koristi uporabe standardov, narejenih na podlagi raziskav v 19 državah po svetu.

 

Študija o Evropskih storitvenih standardih in njihov vpliv na uporabnike in ponudnike storitev

Evropski standardi so v zadnjih dvajsetih letih prispevali k znatnemu izboljšanju kakovosti in varnosti proizvodov. Čeprav je standardizacija vse bolj uporabljena na področju storitev, je število storitvenih standardov še vedno zelo majhno v primerjavi s standardi na področju proizvodov. Eden od dejavnikov, ki ovira napredek pri razvoju storitvenih standardov, je pomanjkanje zavedanja o pomembnosti standardizacije zainteresiranih strani iz storitvenih podjetij na splošno in katere koristi standardi prinašajo.

Zato je CEN v januarju 2011 sklenil, da začne z izvajanjem študije o evropskih storitvenih standardih in njihovem vplivu na ponudnike in uporabnike storitev. Študija, ki jo je izvedel Technopolis, zagotavlja podatke in konkretne primere o uporabi evropskih standardov ter poudarja njihov vpliv na ponudnike in uporabnike storitev.

Rezultate študije je CEN objavil konec januarja 2012. V okviru šestih študij primerov so prikazana podjetja, ki uporabljajo standarde, in to s področja potapljaških storitev, pogrebnih storitev, vzdrževanja, odvoza pohištva, prevajanja in potniškega prometa. Ena od glavnih ugotovitev študije, ki so jo MSP posebej poudarili, je, da se najpomembnejše koristi storitvenih standardov nanašajo na izboljšave kakovosti storitev in sposobnosti predstavitve storitev strankam, kar vodi tudi do višje ravni zadovoljstva strank.

Storitveni standardi zagotavljajo tudi pomembne koristi pri krepitvi razumevanja in komunikacije s pomočjo definicij/terminologije, izboljšajo pogodbene odnose in povečajo preglednost storitev. Po rezultatih ankete v okviru študije storitveni standardi prinašajo tudi pomembne koristi ponudnikom storitev, da lahko izpolnijo zakonske ali regulativne zahteve. Večina uporabnikov prav tako poudarja podpiranje čezmejne trgovine in opažanje izboljšav njihovega tržnega deleža in dobičkonosnosti zaradi izvajanja storitvenih standardov

Nekaj študij primerov Evropskih storitvenih standardov:

 

Publikacije

 

Povezave

E-učenje o prednostih vključevanja MSP v standardizacijo. Na voljo tudi v slovenskem jeziku.

Brezplačne informacije o standardih – Kontaktna točka

CEN/CENELEC SME TOOLBOX
Do več informacij in dodatnega znanja o tem, kako z uporabo standardov koristite svojemu podjetju, lahko pridete le s pritiskom na gumb.Spletna stran prikazuje, kako najdete ustrezen standard za svojo dejavnost, kako delite izkušnje z drugimi, kako se seznanjate z novostmi, se povežete z drugimi, kako in zakaj bi sodelovali v procesih standardizacije ...

CEN-CLC SME Help desk

Evropski portal za majhna podjetja, kjer so združene vse informacije o MSP in za MSP, ki jih posreduje EU, in ki obsegajo vse od praktičnih nasvetov do političnih vprašanj, od lokalnih kontaktnih točk do mrežnega povezovanja

SBS (Small Business Standards), novo evropsko združenje, ki predstavlja mikro, majhna in srednja podjetja v evropski in mednarodni standardizaciji