Razpisi za članstvo v TC


Razpis za članstvo v tehničnem odboru SIST/TC IPV Inštruktorji psov vodnikov slepih in psov pomočnikov

 

V skladu s sklepom Strokovnega sveta SIST za splošno področje objavljamo razpis za članstvo v novem tehničnem odboru:

 

Tehnični odbor: SIST/TC IPV Inštruktorji psov vodnikov slepih in psov pomočnikov

Delovno področje: razvoj standardov, ki opredeljujejo način šolanja, kompetence inštruktorjev in uporabo psov vodičev slepih in psov pomočnikov pri delu z uporabniki

 

Slovenski tehnični odbor bo obravnaval področje, ki je v evropski standardizaciji v pristojnosti:

CEN/TC 452 Assistance Dog & Guide Dog Teams Standards and Instructors Competences.

 

Zainteresirana podjetja in druge institucije vabimo, da prijavijo svoje strokovne sodelavce.

Prijave sprejemamo do 20. januarja 2017. Izpolnjeno  prijavnico za članstvo v TDT ( 193 kB ) pošljite na naslov:

Slovenski inštitut za standardizacijo,  Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.

Ta priročnik celovito predstavlja novo izdajo standarda ISO 9001:2015, osrednjega standarda o sistemu vodenja kakovosti, izčrpno pojasnjuje njegove novosti in prikazuje, kako bi jih lahko najbolje izvajali v praksi.