Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Prevod standarda SIST EN 15341:2019+A1:2022 Vzdrževanje – Ključni kazalniki učinkovitosti in uspešnosti vzdrževanja

Mag. Mojca Lampič

Izdali smo prevod standarda SIST EN 15341:2019+A1:2022 Vzdrževanje – Ključni kazalniki učinkovitosti in uspešnosti vzdrževanja, ki navaja ključne kazalnike uspešnosti (KPI) funkcije vzdrževanja in daje smernice za opredelitev niza primernih kazalnikov za ocenjevanje in izboljšanje uspešnosti, učinkovitosti ter trajnostnosti pri vzdrževanju obstoječega fizičnega premoženja, bodisi industrijskega premoženja, infrastrukturnih in javnih objektov ali transportnih sistemov idr. v okviru zunanjih in notranjih vplivnih spremenljivk.

Ti kazalniki naj se uporabljajo za:

  1. merjenje stanja,
  2. primerjavo (notranje in zunanje medsebojne primerjave),
  3. diagnosticiranje (analiza prednosti in slabosti),
  4. prepoznavanje ciljev in opredelitev rezultatov, ki jih je treba doseči,
  5. načrtovanje ukrepov za izboljšanje,
  6. redno merjenje sprememb skozi čas.

 

V tem standardu ni zajeto vzdrževanje same programske opreme, temveč obravnava vzdrževanje predmetov/elementov in sistemov, ki vsebujejo programsko opremo.

Uporabljeni so izrazi in definicije iz EN 13306:2017 Vzdrževanje – Terminologija s področja vzdrževanja in IEC 60050-192:2015 Mednarodni elektrotehniški slovar – 192. del: Zagotovljivost ter definicije.

 

 


Morda vas zanima