NOTRANJA PRESOJA SISTEMOV VODENJA

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 367 kB )


Datum: 15. in 16. november 2018
Ura: 9.30 do 15.30 (oba dneva)
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju) 

 

Uvod

Zadnje izdaje standardov, ki podajajo zahteve za sisteme vodenja oziroma upravljanja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001...), imajo enotno strukturo s praktično identičnimi zahtevami.

Ena od zahtev teh standardov je tudi redno izvajanje notranjih presoj, s katerimi organizacija preverja doslednost, uspešnost in učinkovitost svojega delovanja ter prepoznava priložnosti za nenehno izboljševanje.

Na uspešnost notranjih presoj odločilno vpliva kompetentnost in motiviranost vodij presoj in presojevalcev, zato je namen našega tečaja »Notranja presoja sistemov vodenja« usposobiti udeležence, da bodo znali samostojno in kompetentno načrtovati, pripraviti, voditi in izvajati notranje presoje sistema vodenja organizacije.

Naš dvodnevni seminar obsega tako predavanja, kakor tudi vaje in delavnice, na katerih bomo skupaj na konkretnih primerih pregledali vse potrebne korake, ki so potrebni za uspešno in učinkovito pripravo ter izvedbo notranje presoje. Osnova za naše delo bo razumevanje procesnega modela standardov sistemov vodenja oziroma upravljanja, ki bo tudi vodilo za samo izvajanje notranje presoje določenega področja.

Udeleženci seminarja prejmejo tudi original izvod standarda SIST EN ISO 9001:2015 v slovenskem jeziku (papirna različica).

 

Komu je seminar namenjen?

 • bodočim in sedanjim presojevalcem sistemov vodenja,
 • predstavnikom in pooblaščencem vodstva za sisteme vodenja,
 • odgovornim za vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja organizacije,
 • skrbnikom sistemov vodenja,
 • vodjem kakovosti,
 • vsem ostalim, ki želijo spoznati način vzpostavitve učinkovitega vodenja notranjih presoj.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

Usposobili se boste za samostojno in kompetentno načrtovanje, pripravo, vodenje in izvajanje notranje presoje sistema vodenja vaše organizacije.

Po uspešno opravljenem pisnem preskusu znanja boste prejeli SIST potrdilo o usposobljenosti za notranjega presojevalca.

 

Program

 

1.dan

Temeljna načela sistemov vodenja

Procesni model sistemov vodenja

Študij zahtev standardov vodenja (delavnica)

Primeri neskladnosti z zahtevami standardov vodenja (praktična vaja)

Definicija presoje

Planiranje notranje presoje (praktična vaja)

Priprava notranje presoje

 • izbira presojevalcev
 • delovni dokumenti
 • individualna priprava na presojo

Priprava na študij primera notranje presoje

 

2. dan

Izvedba presoje

 • proces izvedbe notranje presoje
 • tehnike izvajanja notranje presoje

Študij primera notranje presoje (delavnica)

 • ugotavljanje napak v delu presojevalcev
 • ugotavljanje napak v sistemu vodenja

Zapis o neskladnosti (praktična vaja)

Zaključni sestanek in pisno poročilo (delavnica)

Pisni preskus znanja (izpit)

Razprava in zaključek tečaja

 

Izvajalec

Jernej Potočnik
 

Jernej potočnik 
KVALI.DAT d.o.o.

Jernej Potočnik je svetovalec na področju sistemov vodenja kakovosti in sistemov upravljanja varovanja informacij. Po zaključenem študiju na FE v Ljubljani je pridobil delovne izkušnje v Iskri in na Inštitutu za kakovost in meroslovje. Izpit za vodilnega presojevalca je opravil na centru Portsmouth Management Center, Velika Britanija.

Sodeloval je na presojah sistemov vodenja kakovosti po ISO 9001 v številnih slovenskih podjetjih, med drugim tudi na skupnih presojah s tujimi certifikacijskimi organi. Je soavtor knjige ISO 9001 - iz teorije v prakso.

V več kot petindvajsetih letih je vodil preko 300 tečajev in seminarjev za notranje presojevalce, ki se jih je udeležilo več kot 4.000 slušateljev.

Uspešno je zaključil tudi tečaj za vodilnega presojevalca sistemov upravljanja varovanja informacij ISO/IEC 27001 ter sodeloval na projektih vzpostavitve in certificiranja sistemov upravljanja varovanja informacij v različnih slovenskih podjetjih. Je tudi avtor programske opreme za podporo izvedbi ocene tveganj.