Ukrepi za obravnavanje tveganj - metodologija, ki podpira izpolnjevanje nove zahteve SIST EN ISO 9001

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 239 kB )


Datum: 23. oktober 2018
Ura: 9.30 – 15.30
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju) 

 

Uvod

Upravljanje tveganj je v zadnjih letih vedno bolj pomembna veščina, saj se v času gospodarske krize skoraj vse organizacije srečujejo s povečano negotovostjo poslovanja. S sistemom upravljanja tveganj, ki lahko vključuje upravljanje poslovnih, projektnih, finančnih, regulatornih, operativnih, ekoloških, informacijskih... tveganj, sledi vsaka organizacija cilju prepoznavanja svojih ranljivosti, zniževanju nivoja tveganj ter učinkovitega odziva na neljube dogodke.

V jeseni leta 2015 je izšla nova izdaja standarda SIST EN ISO 9001:2015, ki prinaša predvsem nove zahteve v zvezi s strateškim vodenjem organizacije, na novo pa zahteva tudi obravnavo tveganj in priložnosti, katere je potrebno celovito obvladovati.

Na našem seminarju vas bomo seznanili z vsemi potrebnimi koraki za uspešno in učinkovito vzpostavitev sistema upravljanja tveganj ter učinkovito obravnavo tveganj. Seznanili vas bomo z zahtevami zadnje izdaje standarda SIST EN ISO 9001:2015 v zvezi z obravnavo tveganj in priložnosti ter s povezavami na standard SIST ISO 31000, ki je splošni standard v zvezi z upravljanjem tveganj.

Naš seminar obsega tako predavanja, kakor tudi vaje in delavnice, na katerih bomo skupaj na praktičnih primerih pregledali glavne korake pri vzpostavitvi sistema upravljanja tveganj. Še poseben poudarek pa bo na izvedbi same ocene tveganja in pripravi načrta obravnave tveganj.

Ker bomo na nekaterih delavnicah uporabljali tudi programska orodja, ki podpirajo izvedbo ocene tveganja (MS Excel in namenska aplikacija), priporočamo, da udeleženci seminarja prinesejo s seboj svoje prenosne računalnike ali tablice, predvsem z namenom aktivnejšega sodelovanja vsakega udeleženca pri izvedbi delavnic.

Udeleženci seminarja prejmejo tudi original izvod standarda SIST EN ISO 9001:2015 v slovenskem jeziku (papirna različica).

 

Komu je seminar namenjen?

 • odgovornim za upravljanje tveganj v organizaciji,
 • odgovornim za izvedbo ocene tveganj,
 • odgovornim za vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti,
 • presojevalcem sistemov kakovosti,
 • varnostnim inženirjem,
 • svetovalcem na projektih vzpostavitve in vzdrževanja sistema vodenja kakovosti,
 • vsem ostalim, ki želijo spoznati način vzpostavitve učinkovitega sistema obvladovanja tveganj.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

Usposobili se boste za kompetentno in učinkovito vzpostavitev sistema upravljanja tveganj v svoji organizaciji in v nadaljevanju, njegovo vzdrževanje in izboljševanje.

Usposobljeni boste za uspešno izvedbo ocene tveganj in posledično uvedbo ukrepov za zmanjševanje ali odpravo identificiranih tveganj.

Prejeli boste primer orodja za podporo izvedbi ocene tveganja (MS Excel), kakršnega uporablja večina certificiranih organizacij.

Na razpolago boste dobili dostop do polno funkcionalne demo namenske web aplikacije za podporo izvedbi ocene tveganja. Za svoje nadaljnje delo boste lahko brezplačno uporabili vse standardne spiske sredstev, groženj, kontrol in ostale spiske, ki jih vsebuje ta demo aplikacija.

 

Program seminarja

9.30 – 11.00  Uvod                           

 • Temeljni principi  sistema vodenja kakovosti
 • Pregled razvoja in sprememb standarda ISO 9001
 • Procesni model standarda ISO 9001:2015
 • Nove zahteve standarda ISO 9001:2015 s poudarkom na obravnavanju tveganj

11.00 - 11.15  Odmor

11.15 - 12.45  Ocena tveganja

 • Proces izvedbe ocene tveganja
 • Metodologije ocene tveganja
 • Študijski primer izvedbe ocene tveganja (delavnica)

12.45 - 13.30  Odmor za kosilo *

13.30 – 15.00  Ocena tveganja v kontekstu upravljanja tveganj

 • Vzpostavitev sistema upravljanja tveganj
 • Faze vzpostavitve in delovanja

15.00 – 15.30  Razprava in zaključek seminarja

*kotizacija ne vključuje stroška kosila

 

Izvajalec

Jernej Potočnik
 

Jernej potočnik 
KVALI.DAT d.o.o.

Jernej Potočnik je svetovalec na področju sistemov vodenja kakovosti in sistemov upravljanja varovanja informacij. Po zaključenem študiju na FE v Ljubljani je pridobil delovne izkušnje v Iskri in na Inštitutu za kakovost in meroslovje. Izpit za vodilnega presojevalca je opravil na centru Portsmouth Management Center v Veliki Britaniji. Sodeloval je na presojah sistemov vodenja kakovosti po ISO 9001 v številnih slovenskih podjetjih, med drugim tudi na skupnih presojah s tujimi certifikacijskimi organi. Je soavtor knjige ISO 9001 - iz teorije v prakso. V zadnjih dvajsetih letih je vodil preko 350 tečajev s področja sistemov upravljanja, ki se jih je udeležilo več kot 4.000 slušateljev. V letu 2007 je uspešno zaključil tečaj za vodilnega presojevalca sistemov upravljanja varovanja informacij ISO/IEC 27001 ter sodeloval na projektih vzpostavitve in certificiranja sistemov upravljanja varovanja informacij v različnih slovenskih podjetjih. Je tudi avtor programske opreme za podporo izvedbi ocene tveganj