Razpis za članstvo v tehničnem odboru SIST/TC VAR Varjenje

V skladu s sklepom Strokovnega sveta SIST za splošno področje objavljamo razpis za članstvo v novem tehničnem odboru SIST/TC VAR Varjenje.

Tehnični odbor: SIST/TC VAR Varjenje

Delovno področje: standardizacija na področju varjenja

Varjenje spada med t. i. specialne procese. To pomeni, da kakovosti izdelkov ni moč v celoti preveriti s preskušanjem, temveč je vpeljana vrsta različnih metod zagotavljanja kakovosti, ki daje na koncu - vključno s preskusi, ki jih je moč opraviti - veliko zagotovilo, da je delo dobro opravljeno. Tako so vzpostavljeni sistemi za preverjanje usposobljenosti varilcev, preverjanje ustreznosti varilne tehnologije in zagotavljanje kakovosti varilskih del na ravni podjetja. Na tem področju je objavljena vrsta standardov, ki so podlaga za različne certifikacijske sheme, ki so močno razširjene tudi v slovenskem prostoru. Poleg tega so tu še standardi za dodajne materiale, postopke varjenja, kakovost zvarnih spojev in še in še.

V evropski standardizaciji (CEN) to področje obravnava:

CEN/TC 121 Welding

V tem trenutku je na tem področju veljavnih 331 standardizacijskih dokumentov.

Zainteresirana podjetja in druge institucije vabimo, da prijavijo svoje strokovne sodelavce.

Prijave sprejemamo do 30. aprila 2019 na prijavnici za članstvo v TDT.

Prijave zbira: Tajništvo SIST, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana