Predstavitev novega prevoda standarda SIST EN ISO 14001:2015 ter primeri iz prakse

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 212 kB )


Datum: 11. april 2017
Ura: 10.00 - 14.00
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju) 

 

Uvod

Poglavitna skrb nas vseh je ohranjanje okolja za nadaljnje generacije, tako da mnoge organizacije uvajajo tehnične ukrepe in investirajo v varovanje okolja, kar pripomore k zmanjševanju ali preprečevanju onesnaževanja. Pritiski javnosti in vedno bolj zahtevna zakonodaja vzpodbujajo podjetja, da namenjajo še več pozornosti možnim vplivom svojih dejavnosti, proizvodov ali storitev na okolja in integrirajo okoljska vprašanja v vse elemente svojega poslovanja. Pri tem je v pomoč ISO 14001, pri čemer je 15. septembra 2015 izšla njegova tretja izdaja. Cilj prenove standarda je bil vgraditi nove pristope v sistem ravnanja z okoljem in zadovoljiti pričakovanja deležnikov.

Ključne vsebinske spremembe nove izdaje standarda ISO 14001:2015 so večja zavezanost vodstva, vključenost sistema ravnanja z okoljem v strateško načrtovanje ter v vse poslovne procese v podjetju, varovanju okolja s poudarkom na preventivnih aktivnostih, bolj učinkovito komuniciranje ter razmišljanje o okoljskih vplivih v celotnem življenjskem ciklu izdelka od razvoja do konca življenjske dobe. Podjetja navaja na to, da prepoznajo okoljska tveganja tudi kot nove poslovne priložnosti. Organizacije imajo priložnost, da ponovno razmislijo o svojih procesih ter jih prenovijo, ki lahko vključuje naslednje pristope: zmanjšanje količine materialov, zmanjšanje uporabe energije in materialov, zmanjšanje uporabe nevarnih materialov, ustvarjanje trgov za sekundarne surovine (recikliranje), oblikovanje izdelkov, spodbujanje potrošnikov k zmanjševanju nastajanja odpadkov in visokokakovostnemu ločevanju.

Na seminarju bodo predstavljene ključne spremembe nove izdaje standarda ISO 14001:2015 ter praktični pristop k vzpostavitvi sistema ravnanja z okoljem ali njegovi prilagoditvi tam, kjer je sistem že vzpostavljen. Čas prilagoditve novim zahtevam standarda za certificirane organizacije je 36 mesecev, to je do jeseni 2018.

 

Komu je seminar namenjen

  • najvišjemu vodstvu podjetja, ki se zavzema za izvajanje svoje dejavnosti v sozvočju z okoljem,
  • sedanjim predstavnikom vodstva za ravnanje z okoljem,
  • nosilcem procesov znotraj sistema vodenja kakovosti in tudi ravnanja z okoljem,
  • vsem, ki jih zanima, kaj prinaša novi standard.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo

  • spoznali boste osnovne elemente nove izdaje standarda ISO 14001:2015 s poznavanjem in razumevanjem njegovih zahtev,
  • podrobneje se boste seznanili z razlikami med obema izdajama standarda ISO 14001,
  • izboljšali svoj prehod na nove zahteve standarda za že certificirane organizacije ali vam bo olajšana vzpostavitev sistema za ravnanje z okoljem, ki to še nameravate storiti.

Vsak udeleženec bo prejel tudi papirno različico original standarda  SIST EN ISO 14001:2015 v slovenskem jeziku.

 

Program

10.00 – 10.30 Uvod

10.30 – 11.00 Struktura in pojmi

11.00 – 11.30 Kontekst organizacije in zavezanost vodstva

11.30 – 12.00 Odmor

12.00 – 12.45 Planirane/načrtovanje, podpora

12.45 – 13.30 Delovanje, ocenjevanje uspešnosti in izboljšave

13.30 – 14.00 Zaključek in vprašanja

 

Izvajalec


Emilija Bratož
 

Dr. Marko Homšak

Dr. Marko Homšak ima več kot dvajsetletne izkušnje pri uvajanju in izvajanju sistema ravnanja z okoljem v industriji in je za to področje vodilni presojevalec. Aktivno sodeluje pri pripravi okoljske zakonodaje v Sloveniji ter je v podjetju pooblaščenec za okolje, svetovalec za kemikalije (REACH) in odgovorna oseba za področje emisij toplogrednih plinov v okviru mednarodnega trgovanja(ETS EU). Je član Odbora za varstvo okolja pri GZS, član European Aluminium (področje okolja in kemikalij) in član delovne skupine pri Evropski komisiji (Joint Research Centre IPPC Bureau) za pripravo revizij referenčnega dokumenta za področje barvnih kovin, tj. aluminija (BREF NFM), ki zajema najboljše razpoložljive tehnike (BAT) za preprečevanje večjega onesnaževanja okolja. Obenem je tudi avtor strokovnih člankov in sodeluje na različnih posvetovanjih in konferencah doma in v tujini.