AKTUALNO

Seminarji

  • 19.11.2019, 09:45 PRAKTIČNA DELAVNICA: Varnost otroških igrišč in športnorekreacijskih objektov

    Da bi vsaj delno prispevali k spoznavanju novih zahtev standardov, predvsem pa pomagali pri reševanju konkretnih težav in problemov, smo organizirali seminar, ki bo potekal v obliki delavnice. Sodelovali bodo lahko vsi udeleženci, tako s predstavitvijo problemov na igrišču za katerega skrbijo, kot tudi s predstavitvijo lastnih izkušenj pri reševanju...

  • 26.11.2019, 09:30 Delavnica - Standard ISO 31000:2018 s praktičnim primerom izvedbe ocene tveganja

    Na našem seminarju vas bomo seznanili z vsemi potrebnimi koraki za uspešno in učinkovito vzpostavitev sistema upravljanja tveganj. Seznanili vas bomo s posameznimi smernicami zadnje izdaje standarda SIST ISO 31000:2018 in povezavami z zahtevami različnih standardov ISO, v kolikor bi želeli vzpostaviti ustrezen sistem vodenja. Naš seminar obsega tako predavanja,...

  • 28.11.2019, 10:00 VARNA ŽIVILA PO NOVEM STANDARDU SIST EN ISO 22000:2018

    Na seminarju bomo govorili o zakonodaji EU kot osnovni zahtevi s primeri tveganj, o predpogojih – dobrih higienskih in proizvodnih praksah ter tehničnih pogojih v povezavi z njihovim vključevanjem v standard, o odgovornosti nosilcev živilske dejavnosti in zahtevah standarda, vključno s potrebnimi kompetencami, izobraževanjem in usposabljanjem, o korakih izvajanja sistema...

Prikaži vse