Delavnica - Upravljanje s tveganji po zahtevah SIST EN ISO 9001

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 424 kB )


Datum: 6. november 2019
Ura: 9.30 - 15.30
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju) 

 

Uvod

Zadnja izdaja standarda  ISO 9001 iz leta 2015 vsebuje pomembno spremembo v zvezi z razmišljanjem na podlagi tveganja. Vzpostavitev sistematičnega pristopa k razmišljanju na podlagi tveganja (risk-based thinking) omogoča preventivno delovanje in je integralni del celotnega standarda, s tem pa tudi vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti podjetja.

Grožnje in ranljivosti virov ter s tem povezana tveganja, so pomemben del vsakega poslovnega procesa. Njihovo prepoznavanje in obvladovanje je eden od ključnih dejavnikov uspešnosti podjetja, saj omogočata boljši nadzor nad poslovnimi procesi in kvalitetnejše informacije za sprejemanje poslovnih odločitev, obenem pa se povečuje varnost tako podjetja kot njegove okolice.

S sistemom upravljanja tveganj prepoznamo najpomembnejša in najranljivejša področja delovanja, določimo prioritete, zagotovimo učinkovit odziv na neljube dogodke ter opredelimo ustrezne ukrepe za učinkovito zmanjševanje nivoja tveganj.

Naš seminar obsega tako predavanja, kakor tudi vaje in delavnice, na katerih bomo skupaj na praktičnih primerih pregledali glavne korake pri vzpostavitvi sistema upravljanja tveganj. Še poseben poudarek pa bo na izvedbi same ocene tveganja in pripravi načrta obravnave tveganj.

Ker bomo na nekaterih delavnicah uporabljali tudi programska orodja, ki podpirajo izvedbo ocene tveganja (MS Excel in namenska aplikacija), priporočamo, da udeleženci seminarja prinesejo s seboj svoje prenosne računalnike ali tablice, predvsem z namenom aktivnejšega sodelovanja vsakega udeleženca pri izvedbi delavnic.

Udeleženci seminarja prejmejo tudi original izvod standarda SIST EN ISO 9001:2015 v slovenskem jeziku (papirna različica).

 

Komu je tečaj namenjen?

 • odgovornim za upravljanje tveganj v organizaciji,
 • odgovornim za izvedbo ocene tveganj,
 • odgovornim za vzpostavitev in vzdrževanje sistema vodenja kakovosti,
 • presojevalcem sistemov kakovosti,
 • varnostnim inženirjem,
 • svetovalcem na projektih vzpostavitve in vzdrževanja sistema vodenja kakovosti,
 • vsem ostalim, ki želijo spoznati način vzpostavitve učinkovitega sistema obvladovanja tveganj.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

Usposobili se boste za kompetentno in učinkovito vzpostavitev sistema upravljanja tveganj v svoji organizaciji in v nadaljevanju, njegovo vzdrževanje in izboljševanje. Usposobljeni boste za uspešno izvedbo ocene tveganj in posledično uvedbo ukrepov za zmanjševanje ali odpravo identificiranih tveganj.

Prejeli boste primer orodja za podporo izvedbi ocene tveganja (MS Excel), kakršnega uporablja večina certificiranih organizacij.

Na razpolago boste dobili dostop do polno funkcionalne demo namenske web aplikacije za podporo izvedbi ocene tveganja. Za svoje nadaljnje delo boste lahko brezplačno uporabili vse standardne spiske sredstev, groženj, kontrol in ostale spiske, ki jih vsebuje ta demo aplikacija.

 

Program seminarja

9.30 – 11.00

 • Uvod
 • Temeljni principi sistema vodenja kakovosti
 • Zahteve standarda ISO 9001:2015 s poudarkom na obravnavi tveganj
 • Obravnava tveganj v procesnem modelu standarda ISO 9001:2015 (delavnica)

11.00 – 11.15   Odmor

11.15 – 12.45  

 • Vzpostavitev sistema upravljanja tveganj
 • Ocena tveganja v kontekstu upravljanja tveganj
 • Proces izvedbe ocene tveganja
 • Metodologija ocene tveganja
 • Študijski primer izvedbe ocene tveganja (delavnica)

12.45 – 13.30   Odmor za kosilo *

13.30 – 15.00 

 • Študijski primer izvedbe ocene tveganja (delavnica)
 • Priprava načrta obravnave tveganj  (delavnica)

15.00 – 15.30  Razprava in zaključek seminarja

* kotizacija ne vključuje stroška kosila

 

Izvajalec

Jernej Potočnik
 

Jernej potočnik 
KVALI.DAT d.o.o.

Jernej Potočnik je svetovalec na področju sistemov vodenja kakovosti in sistemov upravljanja varovanja informacij. Po zaključenem študiju na FE v Ljubljani je pridobil delovne izkušnje v Iskri in na Inštitutu za kakovost in meroslovje. Izpit za vodilnega presojevalca je opravil na centru Portsmouth Management Center v Veliki Britaniji. Sodeloval je na presojah sistemov vodenja kakovosti po ISO 9001 v številnih slovenskih podjetjih, med drugim tudi na skupnih presojah s tujimi certifikacijskimi organi. Je soavtor knjige ISO 9001 - iz teorije v prakso. V zadnjih dvajsetih letih je vodil preko 500 tečajev s področja sistemov upravljanja, ki se jih je udeležilo več kot 6.000 slušateljev. V letu 2007 je uspešno zaključil tečaj za vodilnega presojevalca sistemov upravljanja varovanja informacij ISO/IEC 27001 ter sodeloval na projektih vzpostavitve in certificiranja sistemov upravljanja varovanja informacij v različnih slovenskih podjetjih. Je tudi avtor programske opreme za podporo izvedbi ocene tveganj.