Aktualno


Decembra 2016 je bila v Uradnem listu Evropske unije (OJEU) objavljena Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 327 z dne 2. decembra 2016, str. 1; v nadaljevanju: Direktiva 2016/2102).

CEN je izdal novo vodilo z naslovom Varnost tlačne opreme - Pravila in priporočila za pripravo in predstavitev varnosti - CEN vodilo 17.

Aprila 2019 v Slovenijo prihaja avtor Kanovega modela zadovoljstva kupcev in strokovnjak za kakovost, dr. Noriaki Kano.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki – februar 2019.

Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je v torek, 15. januarja 2019, potekala okrogla miza Dileme in izzivi pri uvajanju nove izdaje standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017.