Aktualno


Standardi CEN in CENELEC pomagajo Evropi pri izpolnjevanju današnjih tehnoloških in družbenih izzivov ter tistih, s katerimi se bomo soočili jutri. Podpirajo evropske prednostne naloge z izboljšanjem poslovne uspešnosti in ustvarjanjem zaupanja

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki v slovenščini – april 2019.

Vabljeni k branju aprilske izdaje revije ETSI Enjoy! Varnost interneta: sanje ali realnost je vprašanje, ki se prepleta skozi celotno revijo.

V Sloveniji se je 28. in 29. marca 2019 ponovno sestala delovna skupina CEN/TC 165/WG 40 Odvod in čiščenje odpadne vode, katere naloge so priprava, pregled in revizija standardov na področju čistilnih naprav za obremenitev nad 50 populacijskih ekvivalentov.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Člani slovenskih tehničnih odborov se ob dopisnem delu, s katerim spremljajo dogajanje in novosti v slovenski, evropski in mednarodni standardizaciji, srečujejo tudi na sestankih, da lahko od strokovnem delu izmenjajo še izkušnje in obravnavajo odprta strokovna vprašanja. Več ...