Aktualno


Predstavnike mikro in majhnih podjetij vabimo na seminar, ki bo 20. novembra 2018 v Gradcu.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov z izvlečki – november2018.

Na kongresu je predsednica Strokovnega sveta SIST za splošno področje, ga. Olga Naglič, predstavila SIST s prispevkom »Vpetost slovenske standardizacije v gradbeno regulativo«.

Nov brezplačni e-tečaj o standardizaciji, ki podaja jasne in enostavne informacije o procesu standardizacije v Evropi ter tudi na nacionalni in mednarodni ravni.