STANDARDI ZA NIZKONAPETOSTNE VAROVALKE

S spodbujanjem uporabe obnovljivih virov, prehajanjem v nizkoogljično gospodarstvo, z izboljševanjem učinkovitosti prenosa in distribucije električne energije ter zagotavljanjem oskrbe z energijo, je področje shranjevanja električne energije področje, kjer strokovnjaki nenehno razvijajo nove rešitve. Skladno z razvojem energetskih sistemov se povečuje tudi potreba po pravilni nadtokovni zaščiti, ki mora izpolnjevati zahteve ustreznih standardov.

Slovenski nacionalni tehnični odbor SIST/TC EVA Električne varovalke, člani katerega sodelujejo v odborih pri Mednarodni elektrotehniški komisiji (IEC) in Evropskem komiteju za elektrotehniko (CENELEC), skrbi za standardizacijo na področju specifikacij za vse vrste varovalk. Tako je za to področje uporabnikom na voljo serija standardov za varovalke SIST EN 60269, ki jih predstavljamo v nadaljevanju in ki so do konca novembra 2021 na voljo pod posebej ugodnimi pogoji. Za več informacij kliknite na povezavo.