Aktualno


Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – oktober 2022.

Na 54. Sejmu MOS v Celju se je v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 14. septembra 2022 predstavil tudi Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST).

Vsako leto 14. oktobra organizacije za standardizacijo po vsem svetu obeležujemo svetovni dan standardizacije. Letos smo se odločili, da v luči evropskega leta mladih ta dan namenimo mladim nadobudnim študentom. Slednji bodo v veliki meri oblikovali prihodnost Evrope, zato je zelo pomembno, da se čim prej in čim bolj aktivno vključijo v vse sfere sooblikovanja življenja – v izobraževanje, gospodarstvo, zdravstvo, socialo in seveda tudi v standardizacijo.

Ali vaše podjetje posluje v drugih državah članicah EU in ali želite tržiti svoje proizvode na slovenskem trgu? Če je vaš odgovor pritrdilen, ali veste da vam slovenska Kontaktna točka za proizvode lahko pomaga z informacijami, kateri predpisi, standardi oz. zahteve veljajo za proizvode?

Novička zajema informacije o tehničnih predpisih, standardih in postopkih za presojo skladnosti, ki so jih notificirale druge države članice EU in WTO in bi lahko predstavljali ovire pri mednarodnem trgovanju.

Novička zajema informacije o standardih, na katere se sklicuje nacionalna zakonodaja, objavljena v uradnem listu RS v zadnjem obdobju.