Odbor SIST za potrošnike

Odbor SIST za potrošnike članom omogoča, da v standardizacijsko delo, ki je mogoče le prek ustreznih tehničnih delovnih teles, vnesejo tudi interese potrošnikov. Ključne naloge Odbora SIST za vključevanje potrošnikov pri pripravi standardov so:

 • usmerjanje tehničnih delovnih teles pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (TDT) pri pripravi nacionalnih (SIST), mednarodnih (ISO, IEC) in evropskih standardov (CEN, CENELEC, ETSI),
 • prenos nacionalnih stališč na mednarodno (ISO/COPOLCO) oziroma evropsko raven (ANEC) in obratno (mednarodno sodelovanje),
 • usposabljanje predstavnikov potrošnikov za sodelovanje pri pripravi nacionalnih, mednarodnih in evropskih standardov,
 • sodelovanje pri pripravi nacionalnih stališč za posamezne standarde z vidika potrošnikov in vpliv na glasovanje.

Odbor SIST za potrošnike sledi prioritetam ANEC (Evropska zveza za koordinacijo predstavnikov potrošnikov v standardizaciji) in ISO/COPOLCO (Odbor za politiko potrošnikov pri ISO), katerih smernice iz njunih dokumentov je pri delu odbora treba upoštevati.

V Odboru SIST za potrošnike so trenutno predstavniki iz Združenja potrošnikov Gorenjske, Zveze potrošnikov Slovenije, Zveze potrošniških združenj Slovenije – ZPZS, Združenja potrošnikov Zasavja, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Tržnega inšpektorata RS, Ministrstva za zdravje, Sektorja za varnost in zdravstveno ustreznost hrane in Ministrstva za kmetijstvo in okolje.

8. junija 2011 je odbor potrdil nacionalni program dela za obdobje od leta 2011 do 2016 in se dogovoril, da bo pri ISO/COPOLCO sodeloval kot polnopravni člani. Tako se odbor SIST Odbor za potrošnike usmerja predvsem na naslednje teme:

 • Varnost hrane in zaščita potrošnikov pred zavajanjem,
 • Storitve (finančne, turizem, zdravstvena informatika, dobava pitne vode,..),
 • Varnost proizvodov (otroška oprema, igrače, gospodinjski aparati, kozmetika, električna vozila, varnost gradnje),
 • Okolje (klimatske spremembe),
 • Pametno omrežje (smart grids),
 • Proizvodi, storitve in okolje za starejše osebe in osebe z invalidnostjo,
 • Inovativna področja (nanotehnologija),
 • Promet – varni sistemi vodenja cestnega prometa,
 • Energija,
 • Ognjevarnost,
 • Zdravstvena informatika,
 • Grafični simboli (ISO 7001, ISO 7010),
 • Pripravljenost na nesreče in okrevanje (socialna varnost),
 • Družbena odgovornost.

Člani SIST Odbora za potrošnike sestankujejo enkrat letno, med letom pa komunicirajo dopisno.

Vsi potrošniki lahko v času javne obravnave dostopajo do predlogov standardov brezplačno preko spletne strani, kjer je mogoče oddati tudi pripombe na predloge standardov.