Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novičke KT


Kontaktna točka SIST objavlja aktualne novosti o objavljeni tehnični zakonodaji v RS in EU, o novostih pri sklicevanju tehnične zakonodaje na standarde, novih objavljenih seznamih harmoniziranih standardov, ter prehodnih obdobjih pri harmoniziranih standardih v tekočem mesecu.

Pogajalci Sveta EU in Evropskega parlamenta so dosegli začasni dogovor o uredbi o strojih. Predlagana zakonodaja spreminja direktivo o strojih iz leta 2006 v uredbo. Direktiva iz leta 2006 je eden glavnih zakonodajnih aktov, ki urejajo harmonizacijo bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev za stroje na ravni EU. Spodbuja prosti pretok strojev na enotnem trgu ter zagotavlja visoko raven varnosti delavcev in državljanov EU.

V Uradnem listu Evropske unije L8 je bil 11. januarja 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/98 z dne 9. januarja 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1956 glede harmoniziranih standardov za predstikalne naprave za sijalke, svetilke, klimatska in okoljska preizkušanja in drugo opremo za uravnavanje temperature ter naprave za merjenje in spremljanje moči.

V Uradnem listu Evropske unije L 7 je bil 10. januarja 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/69 z dne 9. januarja 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/436 glede harmoniziranega standarda za kolesa z električnim pomožnim pogonom.

Ministri in ministrice EU so dokončno odobrili spremembo uredbe o evropski standardizaciji. Uredba določa postopke za razvoj harmoniziranih standardov v EU. Ti harmonizirani standardi olajšujejo dajanje proizvodov na enotni trg in s tem krepijo konkurenčnost EU.

Svet EU in Evropski parlament sta 29. novembra 2022 dosegla začasni dogovor glede uredbe o splošni varnosti proizvodov. Uredba posodablja veljavna pravila, da bi bilo s tem zagotovljeno, da so proizvodi, ki se prodajajo zunaj spleta in na spletu, varni in da izpolnjujejo evropske standarde.

Kontaktna točka SIST je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 14. decembra 2022 v prostorih SIST uspešno izvedla brezplačni seminar z naslovom »NOTIFIKACIJA ZAHTEV ZA STORITVE V LUČI TRANSPARENTNOSTI«.