Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: DOGOVOR SVETA EU IN EVROPSKEGA PARLAMENTA O NOVIH VARNOSTNIH ZAHTEVAH ZA STROJE IN STROJNO OPREMO

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

Pogajalci Sveta EU in Evropskega parlamenta so dosegli začasni dogovor o uredbi o strojih. Predlagana zakonodaja spreminja direktivo o strojih iz leta 2006 v uredbo. Direktiva iz leta 2006 je eden glavnih zakonodajnih aktov, ki urejajo harmonizacijo bistvenih zdravstvenih in varnostnih zahtev za stroje na ravni EU. Spodbuja prosti pretok strojev na enotnem trgu ter zagotavlja visoko raven varnosti delavcev in državljanov EU.

Na podlagi posodobljenih pravil o strojih bodo delavci in potrošniki v EU bolje zaščiteni, varnostni predpisi v državah EU pa bolj usklajeni. To bo tudi močno povečalo verodostojnost in ugled evropske industrije ter okrepilo njeno konkurenčnost na svetovnem prizorišču.

Ko bo direktiva postala uredba, bo vzpostavljen pravni okvir, ki se neposredno uporablja v vseh državah članicah in je razumljiv vsem gospodarskim subjektom. Uredba bo zajemala tudi nova tveganja, povezana z nastajajočimi tehnologijami.

Stroji in strojna oprema z visokim tveganjem

Svet EU in Evropski parlament sta se dogovorila, da se seznam strojev "z visokim tveganjem" z obveznim ugotavljanjem skladnosti s strani tretjih oseb, kot je predlagala Komisija v Prilogi 1, razdeli na dva dela. V skladu s sporazumom bo obvezno ugotavljanje skladnosti s strani tretjih oseb veljalo le za šest kategorij strojev. Tako bodo proizvajalci še vedno imeli možnost, da za večino kategorij proizvodov sami ugotavljajo skladnost, pri čemer je sodelovanje organov za ugotavljanje skladnosti izbira proizvajalcev, ki je odvisna od tega, kateri postopek ugotavljanja skladnosti bodo uporabili.

Evropska komisija bo lahko po skrbni oceni in posvetovanju z ustreznimi deležniki posodobila ta seznam proizvodov, ki jih mora zaradi njihove kompleksnosti in morebitnih tveganj, ki jih lahko predstavljajo, oceniti organ za ugotavljanje skladnosti. To bo zagotovilo ravnotežje med potrebo po zagotavljanju najvišje ravni varnosti in potrebo, da se industriji EU ne naložijo nesorazmerna bremena.

Digitalna dokumentacija

Uredba vzpostavlja pravično ravnotežje med digitalno in papirno dokumentacijo. To pomeni, da sta se zakonodajalca načeloma dogovorila o naslednjem:

  • privzeta možnost bodo digitalna navodila;
  • navodila v papirni obliki bodo v trenutku nakupa še vedno možna za stranke brez dostopa do digitalne kopije;
  • za vsak proizvod bo treba zagotoviti osnovne varnostne informacije.

Področje uporabe

Oba zakonodajalca želita zagotoviti pravno varnost, zato sta se odločila, da pojasnita področje uporabe in opredelitve, ki jih je predlagala Evropska komisija. Zlasti sta se strinjala, da ne bosta izključila majhnih vozil, ki se uporabljajo za osebni prevoz, in lahkih električnih vozil, kot so električni skiroji in električna kolesa, saj se pogosto uporabljajo in bi lahko bila nevarna za uporabnike.

Naslednji koraki

Ta začasni dogovor morata odobriti Svet EU in Evropski parlament. Po zaključku formalnih stopenj sprejetja bodo države članice imele na voljo 42 mesecev, da začnejo uporabljati pravila uredbe.

 

Vir: https://www.consilium.europa.eu


Morda vas zanima