Novičke KT


Kontaktna točka SIST objavlja aktualne novosti o objavljeni tehnični zakonodaji v RS in EU, o novostih pri sklicevanju tehnične zakonodaje na standarde, novih objavljenih seznamih harmoniziranih standardov, ter prehodnih obdobjih pri harmoniziranih standardih v tekočem mesecu.

Svet je konec junija 2023 sprejel pogajalsko stališče glede predlagane uredbe o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij (uredba CLP). Predlagana uredba posodablja veljavno zakonodajo EU in je namenjena pojasnitvi pravil o razvrščanju in označevanju kemičnih snovi ter informacijah, ki jih je treba navesti pri kemikalijah, ki se prodajajo na spletu.

Svet je konec junija 2023 sprejel pogajalsko stališče glede uredbe o gradbenih izdelkih, s katero se posodablja obstoječa zakonodaja iz leta 2011. Pogajalsko stališče Sveta podpira splošne cilje predloga, hkrati pa skuša pojasniti nekatere njegove elemente zaradi uskladitve z drugo povezano zakonodajo, kot na primer uredbo o okoljsko primerni zasnovi.

Evropska komisija je konec junija 2023 sprejela SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1338 o varnostnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati evropski standardi za nekatere otroške izdelke.

V Uradnem listu Evropske unije L170 je bil 5. julija 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1411 z dne 4. julija 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/1195 glede harmoniziranega standarda za sterilizacijo izdelkov za zdravstveno nego.

V Uradnem listu Evropske unije L170 je bil 5. julija 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1410 z dne 4. julija 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/1182 glede harmoniziranih standardov za sterilizacijo izdelkov za zdravstveno nego in biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov.

Evropska unija (EU) je 23. maja 2023 sprejela novo Uredbo o splošni varnosti proizvodov. Uredba o splošni varnosti proizvodov (EU) 2023/988 razveljavlja Direktivo 2001/95/ES, imenovano Direktiva o splošni varnosti proizvodov ali GPSD.