NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE : INFRASTRUKTURA ZA ALTERNATIVNA GORIVA

Pripravila in povzela: mag. Jožica Škof Nikolič, vodja Kontaktne točke

Svet je sprejel novo zakonodajo za več polnilnih in oskrbovalnih postaj po vsej Evropi. Sprejetje uredbe o infrastrukturi za alternativna goriva bo omogočilo, da bo v prihodnjih letih po vsej Evropi nameščenih več polnilnih in oskrbovalnih postaj za alternativna goriva, s čimer se bo lahko v prometnem sektorju znatno zmanjšal ogljični odtis.

Nova zakonodaja je mejnik zakonodajnega svežnja "Pripravljeni na 55" in bo omogočila, da bo na ulicah mest in ob avtocestah po vsej Evropi na voljo več javnih polnilnih postaj. To daje upanje, da bo polnjenje električnih avtomobilov že kmalu tako enostavno, kot je točenje goriva na tradicionalnih bencinskih črpalkah.

Najpomembnejši cilji do leta 2025 in 2030

V besedilu uredbe so določeni posebni cilji za vzpostavitev infrastrukture, ki jih bo treba doseči do leta 2025 ali 2030, zlasti naslednji:

  • do leta 2025 morajo biti na glavnih prometnih koridorjih EU – v t. i. vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T) – na vsakih 60 km postavljene hitre polnilne postaje z močjo vsaj 150 kW za osebna in kombinirana vozila;
  • do leta 2025 je treba v jedrnem omrežju TEN-T na vsakih 60 km postaviti polnilne postaje za težka vozila z najmanjšo izhodno močjo 350 kW, v večjem celotnem omrežju TEN-T pa na vsakih 100 km, pri čemer mora biti do leta 2030 omrežje pokrito v celoti;
  • do leta 2030 je treba v vseh urbanih vozliščih in na vsakih 200 km v jedrnem omrežju TEN-T postaviti oskrbovalne postaje za vodik, ki bodo namenjene osebnim vozilom in tovornjakom;
  • pomorska pristanišča, ki sprejemajo minimalno število velikih potniških plovil ali kontejnerskih plovil, morajo takim plovilom do leta 2030 omogočiti oskrbovanje z električno energijo z obale;
  • letališča morajo do leta 2025 omogočiti oskrbo mirujočih zrakoplovov z električno energijo na vseh povezanih postajališčih za zrakoplove, do leta 2030 pa tudi na vseh oddaljenih postajališčih;
  • uporabnikom električnih vozil ali vozil na vodikov pogon je treba omogočiti, da bodo lahko na polnilnih ali oskrbovalnih mestih enostavno plačevali s plačilnimi karticami ali brezstičnimi napravami, ne da bi jim bilo treba predhodno skleniti pogodbo, in zagotoviti popolno preglednost cen;
  • upravljavci polnilnih ali oskrbovalnih mest morajo potrošnikom z elektronskimi sredstvi omogočiti dostop do vseh informacij o razpoložljivosti, čakalni dobi ali ceni na različnih postajah.

Ozadje

Uredba o infrastrukturi za alternativna goriva je del zakonodajnega svežnja "Pripravljeni na 55", ki ga je Evropska komisija predložila 14. julija 2021. Cilj tega zakonodajnega paketa je omogočiti EU, da do leta 2030 zmanjša svoje neto izpuste toplogrednih plinov za vsaj 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 ter do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost.

Svet za promet je na seji 2. junija 2022 sprejel splošni pristop glede predloga, po pogajanjih z Evropskim parlamentom pa sta sozakonodajalca 28. marca 2023 dosegla začasni dogovor o uredbi.

Naslednji koraki

Potem ko je Svet uradno sprejel novo uredbo, bo ta konec poletja objavljena v Uradnem listu EU, veljati pa bo začela dvajseti dan po objavi. Nova pravila se bodo začela uporabljati šest mesecev po začetku veljavnosti uredbe.

Več informacij je mogoče najti na spodnjih povezavah:

Vir: https://www.consilium.europa.eu


Morda vas zanima