Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novičke KT


Kontaktna točka SIST objavlja aktualne novosti o objavljeni tehnični zakonodaji v RS in EU, o novostih pri sklicevanju tehnične zakonodaje na standarde, novih objavljenih seznamih harmoniziranih standardov, ter prehodnih obdobjih pri harmoniziranih standardih v tekočem mesecu.

V Uradnem listu Evropske unije L125 je bil 11. maja 2023 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/941 z dne 2. maja 2023 o harmoniziranih standardih za osebno varovalno opremo, pripravljenih v podporo Uredbi (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta.

Komisija je 28.aprila 2023 predlagala revidirano uredbo o detergentih, katere namen je poenostaviti obstoječa pravila in jih pripraviti na prihodnost ter tako izboljšati varovanje zdravja in okolja ter delovanje enotnega trga za detergente. Revidirana pravila se med drugim nanašajo na nove inovativne proizvode, kot so detergenti z vsebnostjo mikroorganizmov, in trajnostne nove prakse, kot je prodaja detergentov za ponovno polnjenje. Z novimi pravili se poleg tega uvajata digitalno označevanje in potni list za detergente in površinsko aktivne snovi.

Komisija je 30. marca 2023 predlagala uredbo za lažjo uporabo necestne mobilne mehanizacije, kot so žerjavi, kombajni, viličarji, čistilci snega na javnih cestah. Ta pravila bodo dokončno nadomestila različne zakonodajne režime, ki trenutno obstajajo v državah članicah.

Kontaktna točka SIST je 6. aprila 2023 v prostorih SIST uspešno izvedla brezplačni seminar z naslovom »POMEN STANDARDOV ZA PODJETJA«.

V Uradnem listu Evropske unije L96 je bil 5. aprila 2023 objavljen Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/740 z dne 4. aprila 2023 o harmoniziranih standardih za igrače, pripravljenih v podporo Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

Evropski parlament in Svet sta 15. marca 2023 sprejela Uredbo (EU) 2023/607 o spremembi uredb (EU) 2017/745 in (EU) 2017/746 v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere medicinske pripomočke in in vitro diagnostične medicinske pripomočke, ki je bila 20. marca 2023 objavljena v Uradnem listu in je začela veljati na dan objave.