Novičke KT


Kontaktna točka SIST objavlja aktualne novosti o objavljeni tehnični zakonodaji v RS in EU, o novostih pri sklicevanju tehnične zakonodaje na standarde, novih objavljenih seznamih harmoniziranih standardov, ter prehodnih obdobjih pri harmoniziranih standardih v tekočem mesecu.

Novička zajema informacije o standardih, na katere se sklicuje nacionalna zakonodaja, objavljena v uradnem listu RS v zadnjem obdobju.

V Uradnem listu Evropske unije L83 je bil 10. marca 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 2022/406 z dne 10. marca 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/1202 glede harmoniziranih standardov za avtomatske točilne ventile, vgrajene v napravah za točenje goriva, tlačne in sesalne naprave za točenje goriva in naprave za točenje goriva z daljinskim upravljanjem, varnostne zapore za tlačne in sesalne naprave za točenje goriva, varovalne ventile ter vrtljive dele na tlačnih in sesalnih napravah za točenje goriva, ki se uporabljajo na bencinskih servisih.

Kontaktna točka SIST uspešno izvedla brezplačni spletni seminar za zakonodajalce »NEHARMONIZIRANI PREDPISI – NOTIFIKACIJA V LUČI TRANSPARENTNOSTI«

V Uradnem listu Evropske unije L83 je bil 10. marca 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/404 z dne 3. marca 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/919 glede harmoniziranih standardov za krmilni mehanizem - sistemi s kabli in škripčevjem.

V Uradnem listu Evropske unije L1 je bil 5. januarja 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/6 z dne 4. januarja 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2021/1182 glede harmoniziranih standardov za biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov, sterilizacijo izdelkov za zdravstveno nego, aseptično proizvodnjo izdelkov za zdravstveno nego, sisteme vodenja kakovosti, simbole za označevanje podatkov, ki jih mora podati dobavitelj, proizvodnjo izdelkov za zdravstveno nego in opremo za svetlobno terapijo na domu.

EU je obvestila Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO), da namerava nadomestiti zakonodajo o reciklirani plastiki, ki je v stiku z živili. Nova zakonodaja bo začela veljati julija 2022.