Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Novičke KT


Kontaktna točka SIST objavlja aktualne novosti o objavljeni tehnični zakonodaji v RS in EU, o novostih pri sklicevanju tehnične zakonodaje na standarde, novih objavljenih seznamih harmoniziranih standardov, ter prehodnih obdobjih pri harmoniziranih standardih v tekočem mesecu.

Kontaktna točka SIST je v sodelovanju s službo Standardizacija v letu 2024 pričela s projektom »izobraževanje na terenu«, namen katerega je ozaveščanje vseh zainteresiranih deležnikov na ozemlju RS o pomenu standardizacije in vlogi SIST kot nacionalnega organa za standarde.

>>> NOV SEZNAM HARMONIZIRANIH STANDARDOV – VARNOST STROJEV - MAJ 2024 >>> NOV SEZNAM HARMONIZIRANIH STANDARDOV – VARNOST STROJEV - APRIL 2024

18. aprila 2024 je na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport (mag. Irena Možek Grgurevič) v sodelovanju z Evropsko komisijo (Jan Vandenberghe, Zoja Bajželj) in Kontaktno točko SIST (mag. Jožica Škof Nikolič, Enisa Šmrković, mag.) potekal seminar, na katerem so bili predstavljeni Direktiva (EU) 2015/1535 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (Single Market Transparency Directive (SMTD)) ter trendi notifikacij v Republiki Sloveniji.

>>> KOMISIJA EU JE OBJAVILA REVIDIRANE SMERNICE O VODNIH IGRAČAH >>> EVROPSKA KOMISIJA JE OBJAVILA OBVESTILO O MAGNETNIH IZDELKIH ZA OTROKE