Novičke KT


Kontaktna točka SIST objavlja aktualne novosti o objavljeni tehnični zakonodaji v RS in EU, o novostih pri sklicevanju tehnične zakonodaje na standarde, novih objavljenih seznamih harmoniziranih standardov, ter prehodnih obdobjih pri harmoniziranih standardih v tekočem mesecu.

Novička zajema informacije o tehničnih predpisih, standardih in postopkih za presojo skladnosti, ki so jih notificirale druge države članice EU in WTO in bi lahko predstavljali ovire pri mednarodnem trgovanju.

Na zasedanju Odbora za tehnične ovire v trgovini (TBT), ki je bilo 15. in 18. novembra 2022, so članice WTO pripravile tematske seje o sprejemanju dobrih zakonodajnih praks in standardov. Člani TBT so razpravljali o 81 trgovinskih vprašanjih, od katerih je bilo 20 vprašanj izpostavljenih prvič. Obravnavali so tudi okoljska in varnostna vprašanja. Predstavniki delegacij so nadaljevali tudi delo pri pripravi smernic za postopke ugotavljanja skladnosti.

Sekretariat Svetovne trgovinske organizacije (WTO) je 31. oktobra 2022 izdal novo informativno obvestilo, v katerem je podan pregled razprav v Odboru za tehnične ovire v trgovini (TBT) v zvezi s pandemijo COVID-19.

Slovenija kot članica Evropske unije in članica Svetovne trgovinske organizacije (WTO) že vrsto let izvaja postopke notificiranja načrtovanih tehničnih predpisov v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 in Sporazumom o tehničnih ovirah v trgovini (WTO/TBT) ter standardov v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012 o evropski standardizaciji. SIST je pristojen tudi za izvajanje postopka notifikacije v skladu z Direktivo 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, ki zahteva od držav članic EU, da uradno obvestijo Komisijo o vseh novih zakonih ali drugih upravnih predpisih, ki uvajajo nove zahteve za storitve ali njihove spremembe. Notifikacija je vedno obveznost države RS, zato želimo s pomenom postopkov notificiranja seznaniti predstavnike ministrstev, ki morate pri pripravi zakonodaje upoštevati določila zgoraj omenjenih pravnih aktov.

V Uradnem listu Evropske unije L 289 je bil 10. novembra 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/2191 z dne 8. novembra 2022 o harmoniziranih standardih za radijsko opremo, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta.

V zvezi z revizijo Uredbe o gradbenih proizvodih je Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) objavil mnenje o "Harmoniziranih pogojih za trženje gradbenih proizvodov" in eden glavnih zaključkov je, da je treba predlog Evropske komisije bistveno spremeniti za dosego glavnih ciljev. Mnenje je na voljo v 22 evropskih jezikih.