Slovenski inštitut za standardizacijo

 

USPEŠNO IZVEDEN BREZPLAČNI SEMINAR ZA UPORABNIKE STANDARDOV – »Pomen standardov za podjetja«

Pripravila: mag. Jožica Škof Nikolič, vodja Kontaktne točke

Kontaktna točka SIST je pripravila seminar za uporabnike standardov z naslovom »Pomen standardov za podjetja«, ki je potekal 6. aprila 2023 v prostorih Slovenskega inštituta za standardizacijo.

Na seminarju smo udeležencem predstavili pomen standardov in delo standardizacije, ki poteka tako na mednarodni in evropski ravni kot tudi na regionalni in nacionalni ravni. Udeleženci so se seznanili tudi z drugim osnovnim znanjem s področja standardizacije. Poudarek je bil na predstavitvi možnosti, ki jih za uspešno delovanje in izpolnjevanje zakonodajnih zahtev na slovenskem in tujih trgih nudi Kontaktna točka SIST s posredovanjem brezplačnih informacij.

Gospa Vesna Klofutar Mančič je predstavila vlogo standardov in kako lahko zainteresirani vplivajo na njihovo pripravo in vsebino ter podala informacije o možnih jezikovnih različicah standardov ter podatek o ceni standardov. Pojasnila je, kako poteka delo na področju standardizacije, kakšno vlogo imajo standardi za mikro, majhna in srednja podjetja, predstavila pa je tudi različne vrste standardizacijskih dokumentov, metode priprave in označevanje ter možnost aktivnega sodelovanja in vključevanja v tehnične odbore na posameznih področjih.

Vesna Klofutar, tehnična sekretarka v Službi za standardizacijo – elektrotehnika, informacijska tehnologija in telekomunikacije (IEC, CENELEC, ETSI in ITU-T)

Gospa Jožica Škof Nikolič je predstavila vlogo in naloge Slovenskega inštituta za standardizacijo, njegovo organiziranost in tudi pravne podlage za delovanje. V drugem delu seminarja je pojasnila razliko med predpisom in standardom ter poudarila, kdaj postane uporaba standarda s predpisom zavezujoča. Opozorila je tudi na pomembnost uporabe harmoniziranih standardov v podporo direktivam in uredbam novega pristopa ter podala informacije o zahtevah za CE-označevanje in ugotavljanje skladnosti.

Mag. Jožica Škof Nikolič, vodja Kontaktne točke SIST

Gospa Enisa Šmrković je predstavila pristojnosti Kontaktne točke SIST, informacije o možnostih pridobivanja brezplačnih informacij o tehničnih pravilih, ki se na ozemlju držav članic EU uporabljajo za posamezno vrsto proizvoda, ter informacije o načelu vzajemnega priznavanja. Predstavila je tudi posamezne zanimive in poučne primere poizvedb in podanih odgovorov Kontaktne točke SIST.

Enisa Šmrković, mag., Svetovalka v Kontaktni točki SIST


Morda vas zanima