NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: KOMISIJA UTIRA POT ZA LAŽJE PREMIKANJE MOBILNIH STROJEV PO JAVNIH CESTAH PO VSEJ EU

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

Komisija je 30. marca 2023 predlagala uredbo za lažjo uporabo necestne mobilne mehanizacije, kot so žerjavi, kombajni, viličarji, čistilci snega na javnih cestah. Ta pravila bodo dokončno nadomestila različne zakonodajne režime, ki trenutno obstajajo v državah članicah.

Z uskladitvijo tehničnih zahtev za odobritev necestne mehanizacije na ravni EU bodo nova pravila prispevala k odpravi razdrobljenosti enotnega trga in odpravila ovire za prosti pretok tovrstne mehanizacije, hkrati pa zagotovila visoko raven varnosti v cestnem prometu. Nova pravila bodo tudi zmanjšala regulativno in upravno breme, pri čemer so prihranki pri stroških ocenjeni na do 846 milijonov EUR za obdobje 10 let.

Trenutno ni usklajenih zahtev za uporabo necestne mobilne mehanizacije na javnih cestah EU. Posledično se proizvajalci EU soočajo z mnogimi pravnimi okviri, ki se lahko med državami članicami zelo razlikujejo, kar povzroča zamude in znatne stroške. Poleg tega končni uporabniki, kot so izvajalci kmetijskih opravil ali gradbena podjetja, morda ne bodo mogli uporabljati svoje necestne mobilne mehanizacije v različnih državah članicah.

Ta pobuda zapolnjuje vrzel na enotnem trgu, ustanovljenem pred 30. leti. Nova pravila so primer, kako Evropska komisija še naprej daje nove pobude za zmanjševanje ovir in stroškov, zvišanje standardov in povečanje konkurenčnosti industrije EU.

Predlagana uredba bo:

  • dokončno oblikovala enotni trg za necestno mobilno mehanizacijo: predlog ustvarja usklajen zakonodajni okvir za homologacijo necestne mobilne mehanizacije, ki zagotavlja njen prosti pretok in lajša čezmejno uporabo takšnih strojev znotraj EU;
  • zmanjšala upravno breme in stroške za deležnike: proizvajalci in distributerji bodo lahko zaprosili za odobritev za cestni promet samo enkrat, v eni državi EU, stroji pa bodo lahko delovali na cestah v vseh državah EU. To bo olajšalo vstop novih modelov na trg, odpravilo zamude, povezane z večkratnimi odobritvami, in omogočilo zmanjšanje stroškov izpolnjevanja obveznosti za industrijo. Uporabniki, kot so podjetja za izposojo, bodo imeli koristi od znižanja stroškov izpolnjevanja obveznosti, lažje bodo uporabljali in preprodajali stroje prek meja znotraj EU ter imeli več izbire necestne mobilne mehanizacije ter dostop do inovativnejših modelov. Vozniki pa bodo imeli koristi od usklajenih pravil, ki zagotavljajo visoko stopnjo varnosti v cestnem prometu po vsej EU;
  • zagotovila sorazmernost in pravno varnost: nova pravila urejajo le najpomembnejše tehnične vidike in predlagajo poenostavljen postopek v enem koraku, ki bo sorazmeren in bo upošteval značilnosti necestne mobilne mehanizacije, zlasti dejstvo, da ta običajno ni na cesti, in se bo enotno uporabljal po vsej EU;
  • vzpostavila učinkovitejši nadzor trga: uredba vključuje postopke nadzora trga, vključno z zaščitnimi ukrepi proti neskladnim proizvodom necestne mehanizacije, ki so usklajeni s tistimi, ki se uporabljajo v širšem zakonodajnem okviru EU o proizvodih.

Naslednji koraki

Pred sprejetjem in začetkom veljavnosti bosta o predlagani uredbi razpravljala in o njej soglašala Evropski parlament in Svet Evropske unije.

Vzporedno bodo potekala pripravljalna dela za delegirane akte, predvidene v tej uredbi, kot so podrobne tehnične zahteve in preskusi, zahtevani za vsako od ustreznih lastnosti stroja (zaviranje, krmiljenje, osvetlitev, vidno polje, mase, mere itd.), katera bo izvajala Komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami in drugimi zainteresiranimi stranmi.

Ozadje

Necestna mobilna mehanizacija se med drugim uporablja za gradbeništvo, kmetijstvo, vrtnarstvo, gozdarstvo, ravnanje z materialom in komunalno uporabo (kot so kombajni, škropilnice, nakladalniki, bagri, mobilni žerjavi, kosilnice, viličarji, teleskopski viličarji, cestni pometači, dvižne ploščadi ali čistilci snega).

Skupno vrednost proizvodnje necestne mobilne mehanizacije v EU je mogoče oceniti na 12,5 milijarde EUR na leto, proizvajajo pa jo velika in mala podjetja. Tako kot v drugih segmentih strojne industrije majhno število velikih podjetij obvladuje velike deleže trga, medtem ko so MSP bolj specializirana za tržne niše. Ocenjuje se, da MSP predstavljajo 98 % vseh registriranih podjetij in prispevajo do 18 % prihodkov v sektorju ter 30 % zaposlovanja v sektorju.

Sektor necestne mobilne mehanizacije EU je pomemben svetovni proizvajalec in močan izvoznik necestne mobilne mehanizacije. Od letne vrednosti proizvodnje se 42 % izvozi v države nečlanice EU, s 54 % se trguje znotraj EU, le 4 % pa se proda v državi EU, kjer poteka proizvodnja. To pomeni, da so proizvajalci necestne mobilne mehanizacije zelo odvisni od odobritve za cestni promet v drugih državah članicah ali tretjih državah.

Trenutno za necestno mobilno mehanizacijo že veljajo določena usklajena pravila, kot so Direktiva 2006/42/ES o varnosti v zvezi z načrtovanjem in izdelavo strojev, Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti in Uredba (EU) 2016/1628 o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij plinastih in trdnih onesnaževal in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo.

Za več informacij

Predlog uredbe o necestni premični mehanizaciji

Spisek dejstev

Konkurenčnost EU po letu 2030: pogled naprej ob 30. obletnici enotnega trga

Evropski enotni trg praznuje 30 let

 

Vir:

https://ec.europa.eu


Morda vas zanima