Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: KOMISIJA PREDLAGA DIGITALNO OZNAČEVANJE IZDELKOV ZA GNOJENJE

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

27. februarja 2023 je Komisija sprejela predlog o prostovoljnem digitalnem označevanju gnojilnih izdelkov v EU. V EU se digitalno označevanje že uporablja za nekatere izdelke, ki vsebujejo kemikalije, na primer baterije. Pravila za digitalno označevanje pa se obravnavajo še za druge izdelke, kot so detergenti, kozmetika in kemikalije.

Dobavitelji bodo lahko zagotovili informacije o digitalni oznaki za gnojila, ki ustrezajo evropskim zdravstvenim, varnostnim in okoljskim standardom (CE-oznaka).Tako bodo uporabniki bolje obveščeni, kar bo vodilo do učinkovitejše uporabe gnojil.

V predlogu o prostovoljnem digitalnem označevanju je podana tudi poenostavitev obveznosti glede označevanja za dobavitelje, s čimer se bodo zmanjšali stroški: 57.000 EUR/leto za velika podjetja in 4500 EUR/leto za mala in srednje velika podjetja (MSP).

Digitalno označevanje bo prostovoljno, kar pomeni, da lahko dobavitelji in trgovci na drobno izberejo, na kakšen način bodo sporočili informacije o označevanju: fizični format, digitalni format ali kombinacija obeh. Izdelki, ki se prodajajo kmetom in drugim potrošnikom gnojil v posebni embalaži, bodo poleg digitalne oznake še naprej imeli fizično etiketo, na kateri bodo navedene najpomembnejše informacije, na primer o varnosti za zdravje ljudi in okolja.

Ta predlog o prostovoljnem digitalnem označevanju je bil poslan v Evropski parlament in Evropski svet. Ko bodo nova pravila sprejeta, se bodo začela uporabljati dve leti in pol po njihovem sprejetju, da bodo lahko v tem vmesnem času obravnavane tudi odločitve o tehničnih pravilih.

Vir: https://ec.europa.eu

 


Morda vas zanima