Aktualno


V začetku leta 2021 je bil ustanovljen tehnični odbor SIST/TC BLC Blockchain, ki bo obravnaval standardizacijo na področju blockchain tehnologije.

Rdeča nit tokratne revije je Dom & pisarna: sladko in varno? Zaradi epidemije čedalje več delavcev opravlja delo na daljavo. Delo na domu prinaša kopico izzivov, novih spretnosti in tudi vprašanj glede internetne varnosti. Vse več naprav v naših domovih se povezuje z internetom in ljudje zaupajo svoje osebne podatke vedno večjemu številu storitev, zato postaja kibernetska varnost interneta stvari vse večja skrb. Vabljeni k branju!

Obveščamo vas, da na podlagi odločitve evropskih organizacij za standardizacijo CEN in CENELEC brezplačni dostop do standardov, katerih uporaba je bila brezplačno na voljo v času začetnih ukrepov za obvladovanje pandemije COVID-19, ni več mogoč. ...

V Uradnem listu Evropske unije L129 so bili 15. aprila 2021 so bili objavljeni Izvedbeni sklepi....

Leto 2021 je evropsko leto železnice. Ob tej priložnosti lahko v standardizaciji s ponosom poudarilo pomembno vlogo, ki jo imajo evropski standardi za zagotavljanje dobrega delovanja železnic za prihodnost Evrope. ...

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).