Razpis za članstvo v tehničnem odboru SIST/TC TUR Turistične storitve

V skladu s sklepom Strokovnega sveta SIST za splošno področje objavljamo razpis za članstvo v novem tehničnem odboru SIST/TC TUR Turistične storitve

Tehnični odbor: SIST/TC TUR Turistične storitve

Delovno področje: razvoj standardov področja turističnih storitev

Slovenski tehnični odbor bo obravnaval področje, ki je v evropski in mednarodni standardizaciji v pristojnosti:

CEN/TC 329 Turistične storitve in

ISO/TC 228 Turizem in sorodne storitve.

 

Zainteresirana podjetja in druge institucije vabimo, da prijavijo svoje strokovne sodelavce.

Prijave sprejemamo do 20. septembra 2020 na prijavnici za članstvo v TDT.

Prijave zbira: Tajništvo SIST, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana.