Aktualno


>>> NOV SEZNAM HARMONIZIRANIH STANDARDOV – AKREDITACIJA MEDICINSKIH LABORATORIJEV - FEBRUAR 2024

>>> KOMISIJA EU JE OBJAVILA REVIDIRANE SMERNICE O VODNIH IGRAČAH >>> EVROPSKA KOMISIJA JE OBJAVILA OBVESTILO O MAGNETNIH IZDELKIH ZA OTROKE

Odpravljene težave pri dostopih do gradiv SIST/TC

V JAVNI OBRAVNAVI DO 4. MARCA 2024 PROGRAM PRIPRAVE SLOVENSKIH NACIONALNIH STANDARDOV V SLOVENSKEM JEZIKU V LETIH 2024 IN 2025

CEN in CENELEC objavila program dela za leto 2024