Page 8 - E SPOROCILA 2 - 6
P. 8

8 E-SPOROČILA

          Strategija slovenske
          standardizacije
          do leta 2026

          mag. Marjetka Strle Vidali
          direktorica SIST

    Strategija Pripravljena je na ravni do sedaj znanih usmeritev ter upošteva nacionalne,
standardizacije  mednarodne in evropske prihodnje družbene usmeritve ter strateške dokumente
          evropskih (CEN, CENELEC, ETSI) in mednarodnih (ISO, IEC, ITU) organizacij za
  opisuje smer  standardizacijo, kjer kot polnopravni član deluje slovenska standardizacija. Pri
 za prihodnost  pripravi strategije slovenske standardizacije do leta 2026 smo upoštevali tudi
          slovenskipravniingospodarskizunanjiternotranjikontekst.Ravni standardizacije,
    slovenske
standardizacije  ki jih pokriva slovenska standardizacija, so:

  do leta 2026.

          NACIONALNA “NOS”

          EVROPSKA

          MEDNARODNA
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13