Page 10 - E SPOROCILA 2 - 6
P. 10

10 E - S P O R O Č I L A

    Standardizacija na področju
    okolja – SIST/TC UZO
    Upravljanje z okoljem

             Vesna Klofutar
             Tehnična sekretarka SIST/TC UZO
             Upravljanje z okoljem

             Na 26. konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah novembra 2021
             so države znova potrdile svoje zaveze v boju proti podnebnim spremembam,
             zavzele so se za povečano ukrepanje na področju blaženja podnebnih sprememb
             in razvoja okoljskih politik.

             S pripravo standardov k temu prispevajo mednarodna, evropska in nacionalna
             standardizacija. Na mednarodnem nivoju je na tem področju v ISO že od leta 1993
             s svojimi delovnimi skupinami aktiven odbor ISO /TC 207 Upravljanje z okoljem.
             V okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo spremlja standardizacijo na
             področju ravnanja z okoljem tehnični odbor SIST/TC UZO Upravljanje z okoljem.
             Pri delu SIST/TC UZO sodelujejo člani, predstavniki certifikacijskih organov,
             akreditacije in industrije. Pri delu tehničnega odbora pogrešamo sodelovanje
             zakonodajalcev in izobraževalnih ustanov.

             SIST/TC UZO spremlja delovanje mednarodnega tehničnega odbora ISO TC 207
             Upravljanje z okoljem in evropskega tehničnega odbora CEN/SS S26 Upravljanje
             z okoljem.

             SIST/TC UZO vzdržuje 39 nacionalnih standardov, ki so evropski standardi, izdani
             z metodo ponatisa. Verjetno je najbolj priljubljena serija SIST EN ISO 14000,
             to je družina standardov, povezanih z ravnanjem z okoljem, ki z upoštevanjem
             veljavne zakonodaje in drugih okoljsko naravnanih zahtev organizacijam pomaga
             zmanjšati negativen vpliv na okolje.

             Najnovejši standard je SIST EN ISO 14065:2022 Splošna načela in zahteve za
             organe na področju vrednotenja in preverjanja okoljskih informacij.
             Vabljeni k sodelovanju v tehničnem odboru SIST/TC UZO.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15