Page 7 - E SPOROCILA 2 - 6
P. 7

2 / 2022                                                   7

     Svetovna zveza
     za telekomunikacije – ITU

     Prof. dr. Marko Jagodič
     predsednik odbora SIST ITU-T

           ITU je bila ustanovljena leta 1865, od leta 1947 pa je specializirana agencija
           Združenih narodov za informacijske in komunikacijske tehnologije. ITU predstavlja
           primarni globalni forum, ki si prizadeva za vzpostavitev soglasja med številnimi
           težavami, povezanimi z bodočim razvojem industrije IKT, in globalno povezljivostjo
           vseh ljudi na svetu.

           Njeno delovanje temelji na mednarodnem sodelovanju med vladami držav članic
           ITU, ki jih je 193, in zasebnim sektorjem, ki ga predstavljajo sektorski člani ITU s
           področja industrije, raziskovalnih in drugih institucij ter jih je trenutno blizu 800.

           ITU je zadolžena za podeljevanje pravic uporabe globalnega radijskega spektra
           in satelitskih orbit, za razvoj tehničnih standardov, ki zagotavljajo nemoteno
           povezovanje tehnologij in omrežij, ter za izboljšanje dostopa do IKT tistim
           skupinam po svetu, ki imajo s tem težave.

           Slovenski strokovnjaki s področja telekomunikacij že več kot 60 let uspešno
           sodelujejo z ITU na vseh področjih. Zelo pa so priznani pri obravnavi standardizacije,
           ki upošteva posebnosti držav v razvoju.

SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12