Page 11 - E SPOROCILA 2 - 6
P. 11

2 / 2022                      11

Poročilo o delovanju v skupini
za turizem

Mateja Kregar Gliha
Delovne skupine ISO/TC 228
Tourism and related services w
(ISO/TC 228/WG 13, 14, 17, 18)

V letu 2021 je bilo delo skupin za standarde
osredotočeno na standard, ki naj bi zagotavljal
enoten pristop pri zagotavljanju in spoštovanju
zdravstvene varnosti na celotnem področju
Evropske unije.

Negotove zdravstvene razmere in širitev virusa
covid-19 so marsikatero članico EU prisilile
k sprejemanju ukrepov, ki so bolj ali manj
omejevali turistične tokove. Na eni strani je
negotovost splošnega zdravstvenega stanja
družbe povzročala veliko skrbi deležnikom v
turizmu, na drugi strani pa je negotovost vplivala
na potrošnike. Opazili smo, da so se tudi turisti
težko odločali za potovanja. Razmere so bile
negotove, težko je bilo spremljati spreminjanje
zdravstvenega stanja po različnih državah
članicah EU. Turiste je skrbelo, kakšno bo
zdravstveno stanje v državi, ki jo bodo obiskali,
in kaj se bo zgodilo, če bodo na poti zboleli.

Ideja članic, še posebej aktivni so bili člani
iz Španije in Italije, je bila, da bi na celotnem
področju EU izbrali enake ukrepe, kar bi
obiskovalcem olajšalo načrtovanje potovanja.
Če bi se odločili za potovanje v Evropo, bi
se lahko informirali o stanju, se poučili o
standardih in bi tako lažje načrtovali svojo pot.

SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16