Page 5 - E SPOROCILA 2 - 6
P. 5

2 / 2022                                              5

        Kontaktna točka • 30
        Novi harmonizirani standardi za trženje gradbenih proizvodov • 31
        Tehnični predpisi v pripravi • 33

           Francija predlaga zahteve za mineralna olja v okviru zakona o preprečevanju

        odpadkov in krožnem gospodarstvu • 36
        Danska predlaga novo zakonodajo za varnost igrač • 38

           Evropska komisija vabi zainteresirane strani, da izmenjajo mnenja o reviziji

        uredbe o detergentih • 40

           Vzpostavitev novega okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo

        za trajnostne izdelke in druge okoljske politike EU s standardi • 41

SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10