Page 4 - E SPOROCILA 2 - 6
P. 4

4                             E-SPOROČILA

    Vsebina

Standardizacija • 6
Svetovna zveza za telekomunikacije – ITU • 7
Strategija slovenske standardizacije do leta 2026 • 8
Standardizacija na področju okolja – SIST/TC UZO Upravljanje z okoljem • 10
Poročilo o delovanju v skupini za turizem • 11
Tehnologija veriženja blokov (ang. blockchain) • 13
Nacionalni tehnični odbor za Blockchain SIST/TC BLC • 15

Evropsko združenje DIGITAL SME ponuja novo storitev za mikro, majhna in

srednje velika podjetja • 16

Standardi • 18

S standardi ISO v zeleno prihodnost • 19

Podzemne vode – ko nevidno postane vidno • 20

En standard za določevanje pH-vrednosti tal, obdelanih bioloških odpadkov in blata • 22

Oprema in podloge otroških igrišč, ki ublažijo padce • 24

Dostopen turizem za vse	 • 26

Osnutek mednarodnega standarda ISO 37170 v javni obravnavi • 27

Tehnično poročilo IEC za boljše razumevanje umetne inteligence • 29
   1   2   3   4   5   6   7   8   9