Novičke KT


Kontaktna točka SIST 1x mesečno objavlja aktualne novosti o objavljeni tehnični zakonodaji v RS in EU, o novostih pri sklicevanju tehnične zakonodaje na standarde, novih objavljenih seznamih harmoniziranih standardov, ter prehodnih obdobjih pri harmoniziiranih standardih v tekočem mesecu.

V sredo, 16. januarja 2019, je na Slovenskem inštitutu za standardizacijo potekalo konstitutivno srečanje s predstavniki ministrstev na temo Priprava strategije standardizacije do leta 2030.

Evropska komisija je financirala pripravo Priročnika o sklicevanju na standarde v javnih naročilih v Evropi, v okviru skupne pobude o standardizaciji v okviru ukrepa 11.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Uspeh je zelo pomemben v vašem poslu. Da bi ga dosegli, morate najprej poskusiti odkriti ovire, preden imajo kakršen koli negativen vpliv. Enako načelo velja na notranjem trgu za tehnične ovire.

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je naveden datum začetka uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Kontaktna točka SIST je tudi letos v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 29. novembra 2018 v prostorih SIST uspešno izvedla brezplačni seminar z naslovom NOTIFIKACIJA KOT OBVEZA SLOVENIJE, KDAJ IN ZAKAJ?«.