NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE : Nov seznam harmoniziranih standardov - OSEBNA VAROVALNA OPREMA - DECEMBER 2022

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L317 je bil 9. decembra 2022 objavljen IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/2414 z dne 6. decembra 2022 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2020/668 v zvezi s harmoniziranimi standardi za zahteve za filtre za zaščito pred delci za naprave za zaščito dihal, njihovo preizkušanje in označevanje, za splošne zahteve za varovalno obleko, za zahteve za ščitnike za oči za skvoš ter ščitnike za oči za racquetball in skvoš 57 ter za zahteve in preskusne metode za obutev za zaščito pred tveganji v livarnah ter pri varjenju in sorodnih postopkih.

Kje najdem več informacij?
Za več informacij si oglejte Uradni list Evropske unije L 317  z dne 9.12.2022 ter spletno stran Notranjega trga za osebno varovalno opremo.

Celoten seznam harmoniziranih standardov je na voljo na SIST spletni strani https://henweb.sist.si/#/app/directives, preko katere je možen nakup standardov.

Če potrebujete našo pomoč glede CE oznake, EU izjave o skladnosti in ostalih zahtev, smo vam na voljo.

Kontaktna točka SIST vam bo z veseljem pomagala.

 

 


Morda vas zanima