Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: DOGOVOR SVETA EU IN EVROPSKEGA PARLAMENTA O NOVIH PRAVILIH O VARNOSTI PROIZVODOV

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

Svet EU in Evropski parlament sta 29. novembra 2022 dosegla začasni dogovor glede uredbe o splošni varnosti proizvodov. Uredba posodablja veljavna pravila, da bi bilo s tem zagotovljeno, da so proizvodi, ki se prodajajo zunaj spleta in na spletu, varni in da izpolnjujejo evropske standarde.

Uredba bo prispevala k zmanjšanju števila nevarnih proizvodov, ki se na trgu EU prodajajo zunaj spleta in na spletu ter tudi na spletnih tržnicah. Potrošniki bodo bolje zaščiteni, prav tako pa bodo v primeru nakupa nevarnega proizvoda upravičeni do vračila denarja ali zamenjave.

Za vse proizvode, ki se prodajajo v EU, veljajo splošne varnostne zahteve. Vendar veljavna splošna pravila za varnost proizvodov zaradi sedanjega digitalnega in tehnološkega razvoja niso več ustrezna za premagovanje izzivov, povezanih z digitalizacijo, in vedno večjo količino blaga in proizvodov, ki se prodajajo na spletu.

Direktiva o splošni varnosti proizvodov iz leta 2001 je bila zato preoblikovana v uredbo, katera vsebuje posodobljena pravila za vse gospodarske subjekte (proizvajalce, uvoznike in distributerje), ki so prilagojena za poslovanje na spletu in na spletni tržnici. Tako bo vzpostavljen trden pravni okvir, ki bo zagotovil varnost proizvodov in skladnost z evropskimi standardi.

Nakup varnih proizvodov na spletu

V uredbi so navedeni tudi izzivi na področju varnosti proizvodov, povezani z novimi tehnologijami in spletnimi tržnicami. Spletne tržnice bodo morale ob odkritju nevarnega proizvoda na svoji platformi sodelovati z organi za nadzor trga. Zato bodo morale vzpostaviti enotno kontaktno točko, odgovorno za varnost proizvodov.

Spletne tržnice bodo morale zagotoviti, da dobro poznajo trgovce, ki delujejo na njihovih platformah, in proizvode, ki jih ponujajo. Organi za nadzor trga bodo lahko na podlagi odločb od spletnih tržnic zahtevali, da s svojih platform odstranijo nevarne proizvode ali onemogočijo dostop do njih. Uredba uvaja tudi ureditev za nadzor enotnega trga, ki velja za vse proizvode.

Boljše varstvo potrošnikov

Če se bo izkazalo, da je proizvod nevaren, bodo morali gospodarski subjekti takoj sprejeti korektivne ukrepe ter o tem obvestiti organe za nadzor trga in potrošnike. Če bo treba proizvod odpoklicati, bodo potrošniki upravičeni do popravila, zamenjave ali vračila denarja. Če je mogoče, morajo gospodarski subjekti zagotoviti, da lahko potrošniki izbirajo med vsaj dvema od zgoraj navedenih možnosti.

Odgovorna oseba

Nova pravila zagotavljajo, da gospodarski subjekti sodelujejo z osebo, ki bo odgovorna za proizvode, ki se prodajajo na spletu in zunaj spleta, ne glede na to, ali imajo proizvodi svoje poreklo v EU ali v tretji državi.

Odgovorna oseba bo preverjala, ali za proizvode, ki jih ponujajo gospodarski subjekti in za katere je odgovorna, obstaja tehnična dokumentacija ter ali so proizvodom priložena ustrezna navodila in varnostne informacije.

Ko bo uredba formalno sprejeta in bo začela veljati, bodo morale države članice nova pravila o splošni varnosti proizvodov začeti uporabljati v roku 18 mesecev.

Nadaljnji koraki

Začasni dogovor z dne 29. novembra 2022 morata potrditi Svet EU in Evropski parlament.

Na strani Sveta EU morajo začasni dogovor pred začetkom formalnega postopka sprejetja odobriti predstavniki in predstavnice držav članic.

Vir: https://www.consilium.europa.eu

 


Morda vas zanima