Cenik storitev

 

CENIK SIST

Št. 1/2017, 20. 2. 2017

 

 

Nakup slovenskih standardov poteka preko spletne trgovine SIST na www.sist.si. Naročilo lahko pošljete tudi po navadni pošti, e-pošti ali faxu.

Slovenski nacionalni standardi so na voljo v elektronski obliki (format PDF) in v tiskani obliki. Pri nakupu standardov v elektronski obliki preko spletne trgovine SIST je omogočena izdelava ene tiskane kopije vsakega kupljenega standarda.

Standardi v elektronski obliki so enouporabniške različice in so zaščiteni proti tiskanju in kopiranju. Nakup večuporabniših elektronskih različic standardov SIST za uporabo v lokalnem omrežju je naveden v poglavju 14.

Reprodukcije tujih standardov ISO, IEC, DIN, BS so na voljo v papirni obliki, standardi ISO in IEC pa tudi v elektronski obliki (format PDF). Cene za reprodukcije tujih standardov ISO, IEC in BS, ki so protivrednosti deviznih cen, izražene v evrih, so zneski preračunani po referenčnem tečaju Evropske centralne banke. SIST usklajuje tečaje tujih valut vsak prvi dan v mesecu.

 

1. Slovenski nacionalni standardi v tujem jeziku

V cenah je vključen davek na dodano vrednost (DDV). Za elektronske oblike standardov (nakup preko spleta) je DDV 22%, za standarde v papirni obliki in v elektronski obliki na prenosnem mediju je DDV 9,5%.

 

Pri nakupu standardov v elektronski obliki preko spletne trgovine SIST se obračuna stalni 20% popust. V času posebnih akcij, je popust lahko tudi višji.

 

Cen. razred

Število strani*

pdf-splet
Cena (EUR)

pdf-splet
20% popust
Cena (EUR)

papir
Cena (EUR)

A

1 - 4

28,06

22,45

25,19

B

5 - 8

39,10

31,23

35,04

C

9 - 12

46,44

37,09

41,61

D

13 - 16

53,68

42,94

48,18

E

17 - 20

58,56

46,85

52,56

F

21 - 26

65,88

52,70

59,13

G

27 - 32

73,20

58,56

65,70

H

33 - 40

79,30

63,44

71,18

I

41 - 50

86,62

69,30

77,75

J

51 - 60

97,60

78,08

87,60

K

61 - 70

102,48

81,98

91,98

L

71 - 80

112,24

89,79

100,74

M

81 - 100

120,78

96,62

108,41

N

101 - 120

131,76

105,41

118,26

O

121 - 140

141,52

113,22

127,02

P

141 - 170

152,50

122,00

136,88

R

171 - 200

161,04

128,83

144,54

S

201 - 230

174,46

139,57

156,59

T

231 - 270

183,00

146,40

164,25

U

271 - 310

196,42

157,14

176,30

V

311 - 350

204,96

163,97

183,96

Cen. razred

Število strani*

pdf-splet
Cena (EUR)

pdf-splet
20% popust
Cena (EUR)

papir
Cena (EUR)

Z

351 - 400

215,94

172,75

193,82

2A

401 - 450

226,92

181,54

203,67

2B

451 - 500

237,90

190,32

213,53

2C

501 - 560

247,66

198,13

222,29

2D

561 - 620

258,64

206,91

232,14

2E

621 - 680

269,62

215,70

242,00

2F

681 - 760

280,60

224,48

251,85

2G

761 - 840

289,14

231,31

259,52

2H

841 - 920

300,12

240,10

269,37

2I

921 - 1000

307,44

245,95

275,94

2J

1001-1100

317,20

253,76

284,70

2K

1101-1200

325,74

260,59

292,37

2L

1201-1300

335,50

268,40

301,13

2M

1301-1450

344,04

275,23

308,79

2N

1451-1600

355,02

284,02

318,65

2O

1601-1800

364,78

291,82

327,41

2P

1801-2000

373,32

298,66

335,07

3A

2001-3000

401,38

321,10

360,26

3B

3001-4000

430,66

344,53

386,54

3C

4001-5000

448,96

359,17

402,96

AP **

 

28,06

22,45

25,19

* Pri neprevedenih standardih SIST DIN cenovni razred ni določen po številu strani.
** AP - Sestavni del slovenskega standarda je tudi dokument, ki ga je potrebno naročiti posebej.

 

Slovenski nacionalni standardi v slovenskem jeziku

Cen. razred

Število strani

pdf-splet
Cena (EUR)

pdf-splet
20% popust
Cena (EUR)

papir
Cena (EUR)

SA

1 - 4

36,60

29,28

32,85

SB

5 - 8

47,58

38,06

42,71

SC

9 - 12

58,56

46,85

52,56

SD

13 - 16

65,88

52,70

59,13

SE

17 - 20

75,64

60,51

67,89

SF

21 - 26

82,96

66,37

74,46

SG

27 - 32

91,50

73,20

82,13

SH

33 - 40

98,82

79,06

88,70

SI

41 - 50

108,58

86,86

97,46

SJ

51 - 60

120,78

96,62

108,41

SK

61 - 70

128,10

102,48

114,98

SL

71 - 80

137,86

110,29

123,74

SM

81 - 100

152,50

122,00

136,88

SN

101 – 120

164,70

131,76

147,83

SO

121 - 140

178,12

142,50

159,87

SP

141 - 170

189,10

151,28

169,73

SR

171 - 200

203,74

162,99

182,87

SS

201 - 230

218,38

174,70

196,01

ST

231 - 270

229,36

183,49

205,86

SU

271 - 310

244,00

195,20

219,00

SV

311 - 350

258,64

206,91

232,14

Cen. razred

Število strani

pdf-splet
Cena (EUR)

pdf-splet
20% popust
Cena (EUR)

papir
Cena (EUR)

SZ

351 - 400

269,62

215,70

242,00

S2A

401 - 450

284,26

227,41

255,14

S2B

451 - 500

296,46

237,17

266,09

S2C

501 - 560

313,54

250,83

281,42

S2D

561 - 620

324,52

259,62

291,27

S2E

621 - 680

339,16

271,33

304,41

S2F

681 - 760

353,80

283,04

317,55

S2G

761 - 840

362,34

289,87

325,22

S2H

841 - 920

376,98

301,58

338,36

S2I

921 - 1000

384,30

307,44

344,93

S2J

1001-1100

397,72

318,18

356,97

S2K

1101-1200

408,70

326,96

366,83

S2L

1201-1300

419,68

335,74

376,68

S2M

1301-1450

430,66

344,53

386,54

S2N

1451-1600

442,86

354,29

397,49

S2O

1601-1800

456,28

365,02

409,53

S2P

1801-2000

467,26

373,81

419,39

S3A

2001-3000

501,42

401,14

450,05

S3B

3001-4000

538,02

430,42

482,90

S3C

4001-5000

562,42

449,94

504,80

Popusti
Člani SIST: 20 % 
Državni organi: 20%
Študenti: 50%*
Enkraten nakup standardov v skupni vrednosti nad 1.000 EUR: 5%
4-9 kosov istega standarda: 5 %
10 ali več: 10 % 

* Za neprevedene standarde SIST DIN je za študente popust 20%.
Popusti se ne seštevajo in so namenjeni za lastno uporabo dokumentov.

 

2. Publikacije SIST

V cenah je vključen 9,5 % DDV.

Mednarodna klasifikacija za standarde ICS -papir

23,00 EUR

Potrošniki in standardi: Napotki in načela za sodelovanje potrošnikov - papir

18,30 EUR

Popust pri publikacijah je za člane SIST in državne organe 20 %, za študente 50 %.
Popusti se ne seštevajo in so namenjeni za lastno uporabo publikacij.

 

3. Reproduciranje mednarodnih, evropskih in nacionalnih standardov ter standardizacijskih dokumentov

SIST lahko izdela reprodukcije tujih dokumentov v primeru sporazumov o reproduciranju z imetniki avtorskih pravic. Prodaja je omejena na območje Slovenije. Reprodukcije imajo enako veljavo kot izvirnik.

SIST ne more reproducirati dokumentov EN, VDE in VDI.

Reprodukcije dokumentov

Cena

Mednarodni standard ISO ali IEC

Cena po ceniku ISO ali IEC

Evropski standardizacijski dokument ETSI

Cena po ceniku za slovenske standarde

Predlog evropskega standarda prEN

Cena po ceniku za slovenske standarde

Britanski standard BS

Cena po ceniku BS

Nemški standard DIN

Cena po ceniku DIN

Standardi JUS (izdani pred 25. junijem 1991)

Cena po ceniku za slovenske standarde

 Popusti

Člani SIST: 20 %* 
Državni organi: 20%*
Študenti: 20%* **
Enkraten nakup standardov v skupni vrednosti nad 1.000 EUR: 5%
4-9 kosov istega standarda: 5 %
10 ali več: 10 % 

* Popust za standarde DIN je 10%.
** Kjer se cena oblikuje po ceniku za slovenske standarde, je za študente popust 50%.
Popusti se ne seštevajo in so namenjeni za lastno uporabo dokumentov.

 

4. Posredovanje tujih standardizacijskih dokumentov

V cenah je vključen 22 % DDV.

Tuji standardizacijski dokumenti

Evrska protivrednost po računih tujih dobaviteljev. Provizija je 20% oz. najmanj 42,7 EUR.

Posredovanje dokumentov od 4. 3. 2014 poteka le po predplačilu naročenih standardov.

 

5. Kopiranje slovenskih nacionalnih standardov SIST

V knjižnici SIST je možen nakup kopij posameznih strani slovenskih nacionalnih standardov SIST. Kopiranje je omejeno na 10 strani posameznega standarda.

1 črnobela kopija - A4

4,58 EUR

1 barvna kopija

5,80 EUR

V ceni je vključen 22 % DDV.

 

6. Stroški pošiljanja standardov

Za pošiljke standardov na naslove iz območja Slovenije se poštni stroški za navadno in priporočeno pošto ne obračunajo, za pošiljanje s hitro pošto pa znašajo 10,00 EUR (z 22% DDV).

Izven Slovenije je možen način odpreme pošiljke s priporočeno ali s hitro pošto. Poštni stroški se obračunajo glede na vrednost standardov v pošiljki in na geografsko območje prejemnika pošiljke.

 

Poštni stroški za mednarodni promet (države na območju Evrope)

vrednost pošiljke

do 100 EUR

101-300 EUR

301-600 EUR

601-1000 EUR

od 1001 EUR dalje

priporočena pošta

10 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

2,5% vrednosti naročila, oz. max 200 EUR

hitra pošta

30 EUR

70 EUR

90 EUR

150 EUR

15% vrednosti naročila, oz. max 350 EUR

 

Poštni stroški za mednarodni promet (države izven Evrope)

vrednost pošiljke

do 100 EUR

101-300 EUR

301-600 EUR

601-1000 EUR

od 1001 EUR dalje

priporočena pošta

30 EUR

35 EUR

40 EUR

45 EUR

7% vrednosti naročila, oz. max 250 EUR

hitra pošta

40 EUR

85 EUR

110 EUR

170 EUR

17% vrednosti naročila, oz. max 400 EUR

V navedenih cenah za mednarodni promet davek na dodano vrednost ni vključen.

 

7. Informacijske storitve

V cenah je vključen 22 % DDV.

Poizvedbe

Cena (EUR)

Tematske poizvedbe (prve pol ure*)

36,60

Tematske poizvedbe (vsakih nadalnjih pol ure*)

21,35

Poizvedbe iz podatkovnih zbirk (prve pol ure*)

21,35

Poizvedbe iz podatkovnih zbirk (vsakih nadaljnjih pol ure*)

13,42

Kopije gradiv ob poizvedbah (na stran)

0,31

* Najmanjša obračunska enota je pol ure.

 

V cenah je vključen 22 % DDV.

Periodična obvestila o standardih in predpisih

Cena (EUR)

Mesečne novosti na izbranem področju - letna naročnina za en profil*

189,10

                                                         - letna naročnina za vsak nadaljnji profil

24,40

Periodične novosti v izbranem seznamu - do 10 standardov oz. predpisov

12,20

                                                          - vsak nadaljnji sveženj po 10 enot

6,10

Mesečna obvestila o sklicevanju   na standarde v tehničnih predpisih   - letna naročnina

189,10

*Prva priprava profila se zaračuna kot tematska poizvedba.

 

V cenah je vključen 22 % DDV.

Agencijske spremembe

Cena (EUR)

ISO 3166   (kode držav) - letna naročnina

81,34

ISO 4217   (kode valut ) - letna naročnina

81,34

 

8. Članarina za članstvo v SIST

Članarina se plačuje za koledarsko leto. V cenah je vključen 22 % DDV.

 

Število zaposlenih

Članarina (EUR)

Število dostopov do dokumentov SIST/TDT na aktivnem področju, brez plačila pristojbine

Posamezniki

 

559,98

1

Organizacije v skladu z Aneksom 3 k Uredbi 1025/2012

 

167,99

15

Društva

         

167,99

1

Zbornice

         

402,10

30

Gospodarski subjekti

          < 9

207,20

5

 

          10-49

307,54

10

 

         50-249

408,80

15

 

        250-499

750,40

20

 

         500-2000

1.164,81

20

 

           > 2000

2.694,13

20

Negospodarski subjekti

   < 9

167,99

5

 

10-49

307,54

10

 

   50-249

408,80

15

 

  250-499

750,40

20

 

  500-2000

1.164,81

20

 

   > 2000

2.649,97

20

Šolske ustanove

 

167,99

15

 

9. Pristojbina za dostopanje do gradiv tehničnih delovnih teles (TDT)

Za tekoče leto se posameznim članom tehničnih odborov, tehničnih pododborov, ki niso člani SIST, častni člani SIST TDT oziroma nimajo pravnega statusa predstavnika ustanovitelja, za dostopanje oziroma prejemanje dokumentov za delo posameznega aktivnega TC, SC, WG in PG zaračuna pristojbina v višini 424,24 EUR (z 22% DDV) .

Predstavniki ustanovitelja, ki so bili člani TDT, ki so prešli v skrb službe Tajništva sekretariata SIST v letu 2010, so upravičeni do brezplačnega naročila na letni profil razvojnih dokumentov od vključno javne obravnave do vključno formalnega glasovanja za posamezni SIST TDT.

 

10. Letna naročnina na profil razvojnih dokumentov

V »Letni naročnini na profil razvojnih dokumentov«, ki velja za tekoče koledarsko leto od 1.1. do 31.12. so vključeni standardi in standardizacijski dokumenti od vključno javne obravnave do vključno formalnega glasovanja za posamezni SIST TDT na neaktivnem področju.

Naročnina ne vključuje prejemanja papirnih različic teh dokumentov. Naročnina za en TDT za koledarsko leto znaša 212,12 EUR (z 22% DDV). Na storitev se lahko naročite po pošti ali na naslov prodaja@sist.si.

Člani SIST imajo za SIST TDT na neaktivnem področju 20% popust na letno naročnino na profil razvojnih dokumentov. Predstavniki ustanovitelja so upravičeni do brezplačnega naročila na letni profil razvojnih dokumentov od vključno javne obravnave do vključno formalnega glasovanja za posamezni SIST TDT na neaktivnem področju.

 

11. Druge storitve

V cenah je vključen 22 % DDV.

Kopiranje za zunanje stranke:

Cena (EUR)

A4

0,10

A3, dvostransko A4

0,21

Prosojnice

0,77

Spiralna vezava do 12 mm

1,32

Spiralna vezava nad 12 mm

1,53

 

12. Razlaga vsebine standardov

V ceni je vključen 22 % DDV.

 

Cena (EUR)

Razlaga vsebine standardov (1 ura*)

81,34

* Najmanjša obračunska enota je 1 ura.

Pri razlagah vsebine standardov sodelujejo priznani strokovnjaki, ki v okviru slovenskih, evropskih in mednarodnih standardizacijskih tehničnih odborov aktivno sodelujejo pri razvoju standardov.
Člani SIST imajo 20 % popust.

 

13. Večuporabniške elektronske različice standardov SIST za uporabo v lokalnem omrežju

Kupec pridobi s sklenitvijo pogodbe pravico, da naloži celotna besedila izbranih slovenskih nacionalnih standardov v zaščiteni elektronski obliki v svojem lokalnem omrežju. Pogodba se sklene za obdobje tekočega koledarskega leta (od 1. 1. do 31. 12.) in se z aneksom podaljšuje za vsako nadaljnje koledarsko leto.

Za vsa dodatna naročila standardov v elektronski obliki za uporabo v lokalnem omrežju, v tekočem koledarskem letu, veljajo enaki pogoji (število uporabnikov in število lokacij) kot v osnovni pogodbi. Cene uporabnin so določene za tekoče koledarsko leto. V času veljavnosti pogodbe bo SIST vzdrževal zbirko vseh standardov iz pogodbe in bo v tem času brezplačno dobavil vse naslednje izdaje standardov.

Cena za enoletno pravico uporabe standardov, ki jih organizacija želi uporabiti v svojem lokalnem omrežju, se določi s pomočjo modela za izračun in je odvisna od števila standardov, njihove skupne vrednosti, števila istočasnih uporabnikov in od števila lokacij, na katerih se nahajajo uporabniki (za več lokacij se štejejo dislocirane enote). Za hkratno uporabo na več lokacijah je za vsako dodatno lokacijo skupna cena višja za 10 % od osnovne cene.

Število uporabnikov mrežne rešitve, ki imajo hkratni dostop, se po lokacijah sešteva. Osnovna lokacija ima najmanj dva uporabnika, vsaka dodatna lokacija ima najmanj enega uporabnika.

Primer:
Podjetje posluje na dveh lokacijah v Sloveniji. V lokalnem omrežju podjetja želijo uporabljati 20 standardov. Do standardov potrebuje hkratni dostop več zaposlenih v podjetju. Skupna vrednost 20 standardov, ki jih je izbralo podjetje, znaša 800 EUR.

Cena za nakup enoletne pravice do uporabe standardov SIST v lokalnem omrežju podjetja, navedenega kot primer, je izračunana za štiri različne primere. Število uporabnikov in število lokacij, kjer se uporabniki nahajajo, določi podjetje v dogovoru s SIST in sta lahko poljubni števili.

Podjetje se odloči za eno od rešitev, ki najbolj ustreza njegovim delovnim potrebam.

 

5 uporabnikov

10 uporabnikov

Uporaba standardov na eni lokaciji

979,20 EUR

1.395,36 EUR

Uporaba standardov na dveh lokacijah

1.077,12 EUR

1.534,90 EUR

Vse navedene cene so brez 22 % DDV.

 

14. NADOMESTILO ZA AVTORSKE PRAVICE - Objava slovenskih nacionalnih standardov SIST ali njegovih delov v drugih publikacijah, ki jih ne izda SIST

V primeru objave slovenskih nacionalnih standardov in standardizacijskih dokumentov SIST, ali delov standardov, v drugih publikacijah potrebuje avtor oz. založnik dovoljenje SIST. Prošnja za objavo mora biti naslovljena pisno in mora vsebovati natančen seznam standardov oz. natančno vsebino standardov, ki se namerava vključiti v publikacijo.

Dovoljenje za objavo standardov v publikaciji se ne izda v prvih šestih mesecih od objave standarda. Skupen obseg standardov, objavljenih v publikaciji, ne sme preseči 25% celotne vsebine te publikacije. V publikaciji mora biti na vidnem mestu objavljeno, da je SIST lastnik materialnih avtorskih pravic. SIST zahteva tudi pravilno citiranje vseh svojih dokumentov. Avtor oz. založnik mora en izvod publikacije po izdaji dostaviti sekretariatu SIST.

Avtor oz. založnik publikacije mora sekretariatu SIST plačati nadomestilo (licenčnino), in sicer za vsako prodano publikacijo. Višina nadomestila za posamezni standard, ki bo objavljen v publikaciji, znaša 50% trenutno veljavne cene standarda. Vsi ostali pogoji pa se določijo v pogodbi.

 

15. Podelitev unikatne identifikacijske številke CS1-IID v skladu s standardom SIST EN ISO 14816

 

V cenah je vključen 22 % DDV.

 

Cena EUR)

Prva registracija za CS1

1.830,00

Letna pristojbina za CS1

610,00

Popusti se pri tej storitvi ne upoštevajo.